Zostań przedstawicielem konsumentów

Czy uważają Państwo, że uczestnictwo konsumentów w pracach nad normami jest ważne? Czy mają Państwo czas, aby wesprzeć nas (pracując społecznie) w naszych wysiłkach na rzecz uwzględniania interesu konsumenckiego i publicznego w procesie tworzenia norm? Sieć ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego (CPIN) poszukuje entuzjastycznie nastawionych osób z różnych środowisk, którzy zechcą działać w strukturach Sieci CPI. Aktualnie poszukujemy osób posiadających wiedzę z następujących dziedzin: dobro dzieci, służba zdrowia, technologie teleinformatyczne i równowaga środowiskowa. Pozostałe ogólne obszary tematyczne, którymi się zajmujemy obejmują usługi, dostępność, budownictwo, produkcję i ryzyko.


Czym są „normy"?

Normy to opublikowane dokumenty, które pomagają wytwarzać produkty i świadczyć usługi w sposób bezpieczny, skuteczny i wydajny – bowiem wszystkie te cechy są ważne z punktu widzenia interesu konsumentów. Normy są pisane nie przez BSI, ale przez grupę zainteresowanych podmiotów. Formalny proces powstawania norm obejmuje udział wszystkich odpowiednich jednostek, w tym przedstawicieli interesu konsumenckiego i publicznego, a także konsultacje społeczne. Normy przybierają formę wskazówek, kodeksów postępowania, metod badania, terminologii i specyfikacji, które są regularnie kontrolowane w celu uwzględnienia nowych wniosków, technologii, praktyk i potrzeb. Są dobrowolne, ale mogą z powodzeniem stanowić podstawę przepisów prawnych. 


Jaką rolę w procesie tworzenia norm mogą odegrać konsumenci?

Z punktu widzenia BSI (czyli krajowego komitetu normalizacyjnego) oraz rządu brytyjskiego konsumenci odgrywają ważną rolę. Zarówno BSI, jak i rząd wspiera udział konsumentów i organizacji dbających o interes publiczny w procesie tworzenia norm, aby ich punkt widzenia był należycie uwzględniany.Jest to realizowane za pośrednictwem przedstawicieli CPI, którzy współpracują z koordynatorami CPI (CPIC). Sieć ma wsparcie niewielkiego zespołu w Sieci CPI w siedzibie głównej BSI w Chiswick w Londynie.

Istnieją dwa główne sposoby zaangażowania się ogółu społeczeństwa:

  • jako przedstawiciele CPI: ochotnicy angażujący się w proces tworzenia norm na wiele różnych sposobów: poprzez uczestnictwo w spotkaniach; pracę nad projektami; prowadzenie badań kontekstowych; albo udzielanie fachowych porad. Przedstawiciele CPI poświęcają swój czas, ale otrzymują zwrot kosztów podróży i utrzymania.
  • jako koordynatorzy CPI: współpracują z pracownikami BSI nad określaniem priorytetów w kontekście wkładu CPI, a także koordynują pracę przedstawicieli w ich wyznaczonym obszarze działania. CPIC często sami pełnią rolę przedstawicieli. To ochotnicy, którzy otrzymują zwrot kosztów oraz niewielkie honorarium (aktualnie 3 000 GBP rocznie) w zamian za wyższy poziom ponoszonej przez nich odpowiedzialności. Informacje o wakatach na stanowisku CPIC są publikowane na witrynie internetowej.

Ponadto Sieć CPI współpracuje ze specjalistami ds. ogólnych i organizacjami stowarzyszonymi z CPI. Zawsze chętnie dodajemy do naszej sieci nowe podmioty, które wspomagają nas w naszych staraniach. Organizacje mogą po prostu wyznaczyć osobę do kontaktów z nami albo mianować kogoś ze swoich szeregów na przedstawiciela CPI.