Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

BSI z zaangażowaniem działa na rzecz ustanawiania norm spełniających podstawowe zasady konsumenckie, w szczególności odnoszące się do kwestii dostępności i otwartości. Mając to na względzie, musimy upewnić się, że wspieramy normy, które promują dostępność produktów i usług dla wszystkich konsumentów, bez względu na ich niepełnosprawność bądź upośledzenie.

W związku z tym, że BSI publikuje ponad 50 000 norm dla produktów lub usług, utworzyliśmy Disabled Experts Reference Group (DERG) (ang. Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych), której zadaniem jest udzielanie kompetentnych informacji szerokiej grupie osób, które mają wpływ na życie osób niepełnosprawnych.

DERG działa w ramach Sieci CPI, a w jego skład wchodzi szerokie grono przedstawicieli osób niepełnosprawnych posiadających odpowiednią wiedzą specjalistyczną oraz żywo zainteresowanych tym, aby osoby niepełnosprawne były równo traktowane w odniesieniu do dostępności i sposobu świadczenia usług. Do jego obowiązków należy monitorowanie działań BSI oraz uczestnictwo w opracowywaniu i promowaniu norm mających wpływ na życie społeczności osób niepełnosprawnych (na przykład skomplikowane normy dotyczące wózków i podnośników inwalidzkich).Oto najważniejsze cele Grupy:

  • poprawa świadomości konsumentów w zakresie norm, a w szczególności zwiększenie ich znaczenia dla osób niepełnosprawnych, a także ogółu społeczeństwa
  • zwiększenie zakresu współpracy z odpowiednimi zewnętrznymi organizacjami konsumenckimi i pożytku publicznego, w szczególności działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu wywierania wpływu na proces tworzenia norm krajowych i międzynarodowych
  • zwracanie większej uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych w Sieci ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego BSI-CPI oraz utrzymanie i poprawa współpracy z odpowiednimi działami BSI w celu zapewnienia skutecznego wpływu Sieci CPI na kształtowanie norm BSI i produktów pokrewnych
  • wykazywanie się odpowiedzialnością społeczną – w zakresie tworzenia i stosowania norm, które cechuje pełna otwartość i dostępność we wszystkich odpowiednich formatach. Normy te często odnoszą się do normalizacji w zakresie dostępności, bezpieczeństwa, ochrony, równowagi środowiskowej i usług.

Członkostwo

Na czele grupy stoi koordynator ds. dostępności/projektowania dla wszystkich BSI CPI (Coordinator for the Accessibility/Design for All), a w jej skład wchodzą przedstawiciele DERG i CPI oraz specjaliści ds. ogólnych.Profile członków Eksperckiej Grupy Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Grupa został utworzona w ramach BSI-CPIN z inicjatywy Michelle Valentine – dyrektor Disability Forward Ltd i członkini Disability Committee (Komitetu ds. osób niepełnosprawnych) działającego w strukturach Equality and Human Rights Commission (Komisji ds. równości i praw człowieka). Michelle mówi:

"Kiedy dołączyłam do BSI, zorientowałam się, jak wiele kompetentnych osób ma swój wkład w proces tworzenia norm. Natomiast głos osób niepełnosprawnych wydawał się w ogóle niesłyszalny. W związku z tym postanowiłam nawiązać współpracę z BSI-CPIN w celu utworzenia Eksperckiej Grupy Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Zależy mi, aby grupa była szansą dla specjalistów, którzy są osobami niepełnosprawnymi, ale nie tylko posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, które mogą okazać się przydatne w procesie opracowywania norm, ale także wnoszą swoje doświadczenie związane z własną niepełnosprawnością oraz zaangażowanie na rzecz zapewnienia szans dla osób niepełnosprawnych.

Jednym z członków jest Waqas Chauhdry – konsultant ds. zarządzania z Londynu, specjalizujący się w kwestiach równości praw osób niepełnosprawnych. Jego celem jest zapewnienie lepszego rozumienia kwestii praktycznych, a w szczególności zapewnienie dostępności i funkcjonalności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych. Chce, aby DERG zajmowało się promowaniem zrozumienia i stosowania norm BSI przez organy regulacyjne najważniejszych sektorów publicznych jako narzędzia do analiz porównawczych pozwalającego promować równość praw osób niepełnosprawnych. Waqas uczestniczył w pracach nad filmami wideo i artykułami BSI poświęconymi dostępności i normom.

Innym ważnym członkiem DERG jest Rory Heap, kierownik ds. równości i różnorodności w Krajowej Służbie Nadzoru nad Skazanymi (National Offender Management Service) (departamencie rządowym NOMS). Rory uważa, że grupa mogłaby wpływać na normy międzynarodowe, dążąc do rozszerzenia zakresu obowiązywania części III Ustawy o zakazie dyskryminacji osób niepełnosprawnych o producentów codziennych produktów niespecjalistycznych, np. telewizorów, sprzętu domowego i bankomatów.

"Od dawna interesuje mnie i frustruje kwestia braku dostępności wszelkiego typu systemów, produktów i dokumentów. Osoby niepełnosprawne napotykają bariery nie tylko w dużych sprawach, ale także na co dzień, w przyziemnych i ulotnych kwestiach: one powodują równie dużą, jeśli nie większą, frustrację niż przeszkody ze strony wielkich systemów."