Środowiskowy RoHS Trusted Kitemark

BSI rozumie wpływ dyrektywy RoHS (Restriction of Hazardous Substances) na Państwa biznes. Z tych przyczyn utworzyliśmy zaufaną markę RoHS Trusted Kitemark, usługę, która pomaga w przejściu przez proces zgodności i ukazuje zgodność z dyrektywą RoHS.

RoHS Trusted Kitemark stworzony z pomocą branży specjalnie dla niej, jest programem składającym się z dwóch modułów, które ułatwią bez wysiłku uzyskanie zgodności z dyrektywą RoHS.

BSI jest tu po to, aby pomóc w każdym kroku przy wprowadzaniu dyrektywy. Więcej informacji o programie RoHS Trusted Kitemark,

Co to jest dyrektywa RoHS?

Dyrektywa Unii oraz Rady Europejskiej 2002/95/UE z 27 stycznia 2003 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) powszechnie znana jako dyrektywa ROHS; ma ona na celu zmniejszenie wpływu EEE na środowisko naturalne poprzez ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w procesie wytwarzania tych produktów. Dyrektywa ta jest dyrektywą rynku ujednoliconego i jest uzupełnieniem dyrektywy o utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Dyrektywa RoHS określiła maksymalne stężenia tych substancji w materiale jednorodnym:

 • Ołów
 • Sześciowartościowy chrom
 • Rtęć
 • Polichlorowane bifenyle
 • Kadm
 • Polibromowane etery difenylowe

W jaki sposób Państwa firma wykazuje zgodność z RoHS?

Produkty, które muszą być zgodne z dyrektywą RoHS UE (2002/95 /WE), co stało się wymagalne z dniem 1 lipca 2006 r, to jak następujące:

 • Sprzęt powszechnego użytku
 • Wielko- i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Urządzenia oświetleniowe
 • Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny
 • Automaty do wydawania (dystrybucji)
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne

W najbliższych latach oczekuje się zwiększenia wyrobów objętych dyrektywą o sprzęt nadzoru i kontroli i wyroby medyczne.

RoHS Trusted Kitemark » Odpowiedź na zgodność z RoHS?

Program zapewnienia zgodności opracowany specjalnie na potrzeby firm przeprowadzających proces zgodności z dyrektywą RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), RoHS Trusted Kitemark jest programem certyfikacyjnym wprowadzającym podstawy do solidnego procesu, jest uznawany przez National Weights and Measures Laboratory, organ nadzorujący RoHS w Wielkiej Brytanii.

RoHS Trusted Kitemark przeprowadza:

 • Protokół rozbieżności i raporty o przygotowaniu do RoHS
 • Metodę ukierunkowanych badań opartych na ryzyku
 • Akcje uświadamiające i szkolenia o RoHS
 • Udzielanie licencji na używanie znaku RoHS Trusted Kitemark

Kluczowe elementy

 • Ewaluację planu kontroli materiałowej stosując QC80000
 • Bieżące analizy, w tym ukierunkowane badania oparte na ryzyku
 • Bieżące kontrole wraz z audytem i certyfikacją na terenie zakładu

Kluczowe korzyści:

 • Uznanie przez organ nadzorujący RoHS w Wielkiej Brytanii
 • Uznanie przez branżę europejską i w Wielkiej Brytanii
 • Buduje zaufanie w całym łańcuchu dostaw
 • Zmniejsza koszty prowadzenia badań zgodności z dyrektywą RoHS
 • Można włączyć w to certyfikację QC80000
 • Pomaga sprzedawać Państwa produkty i zwiększyć zyski
 • Niezależna certyfikacja pozwala Państwu wykazać zgodność.
 • Usługi RoHS „szyte na miarę”

BSI oferuje również szereg szytych na miarę usług związanych z RoHS w tym:

 • Dopasowane szkolenie
 • Kontrolę i ocenę łańcucha dostaw
 • Niezależne audyty zgodnie z QC80000 lub według zdefiniowanych kryteriów
 • Testy materiałów wg RoHS