Środowiskowy RoHS Trusted Kitemark - Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania na temat RoHS Trusted Kitemark

W jaki sposób kontrolować RoHS Kitemark i kto jest za to odpowiedzialny?

Podobnie jak w przypadku wszystkich certyfikatów Kitemark, RoHS Trusted Kitemark trzyma się dokładnie wytycznych działań ustalonych przez BSI, zapewniając, że proces licencyjny Kitemark jest zawsze sprawiedliwy i spójny. Kluczowym elementem są bieżące kontrole licencjobiorcy, jak jest to ustalone w protokole Kitemark. Te regularne audity zapewniają, że licencjobiorca RoHS Trusted Kitemark utrzymuje zgodność z dyrektywą RoHS.

Dalsze audyty przeprowadzane są poprzez niezależne analizy chemiczne wybranych próbek. Wszelkie niedobory stwierdzone w trakcie kontroli są przedstawiane licencjobiorcy, aby mógł dokonywać wszelkich niezbędnych działań naprawczych, wymaganych do utrzymania zgodności z RoHS. Rośnie liczba przeszkolonych audytorów RoHS w BSI pracujących w Wielkiej Brytanii, Chinach i Azji a to na nich spoczywa obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli w zakładach.

Czy wartość RoHS Kitemark zależy od wielkości przyjętej rozpiętości?

RoHS Trusted Kitemark oferuje olbrzymie wymierne korzyści. Po pierwsze, jako członek brytyjskiej grupy oceny zgodności z dyrektywą RoHS (URCAG), BSI pracowało nad zapewnieniem, aby RoHS Trusted Kitemark spełniał wymagania w ostatnio opublikowanych przez National Weights and Measures Laboratory (NWML). przepisów wykonawczych.

W rezultacie, licencjobiorcy RoHS Trusted Kitemark mogą być pewni, że są w stanie wykazać organom egzekwującym, że mają możliwość uzyskania zgodności z niniejszą dyrektywą. Po drugie, firmy posiadające RoHS Trusted Kitemark mogą uzyskać znaczne korzyści handlowe dzięki zdobytemu zaufaniu swoich klientów poprzez zgodność łańcucha dostaw i wyraźną przewagę marketingową.

Wyraźnie widać, jak wraz ze wzrostem firm z RoHS Trusted Kitemark rośną korzyści i wartość Kitemark przenoszone na cały łańcuch dostaw. Producent, którego dostawcą jest licencjobiorca RoHS Trusted Kitemark może mieć pewność, że oświadczenia RoHS dostawcy są wsparte przez Kitemark, co z kolei pomaga zarządzać ryzykiem przez producenta końcowego.

Ile kosztuje firmy uzyskanie RoHS Kitemark?

Całkowity koszt może zależeć od firmy, jej wielkości i zakresu licencji.Pierwszy krok z RoHS to ewaluacja i protokół rozbieżności, podstawowe elementy rozpoczęcia planowania uzyskania zgodności z dyrektywą RoHS.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt licencji Kitemark wydaje się być nieistotny w porównaniu do ryzyka braku możliwości przedstawienia dowodów dla organu egzekwującego oraz nakazu usunięcia produktu z rynku. Licencjobiorcy RoHS Trusted Kitemark mają pewność, że posiadają właściwe procesy i systemy oraz są w stanie to udowodnić.

Dlaczego firmy powinny brać pod uwagę RoHS Kitemark?

Upraszczając, proces uzyskiwania RoHS Trusted Kitemark oznacza, że licencjobiorca RoHS Trusted Kitemark ma możliwości udokumentowania swoich deklaracji RoHS, będących nie do zakwestionowania przez organy egzekwujące. To przeświadczenie i zaufanie z kolei przekazywane są dalej poprzez łańcuch dostaw do klientów.

Czy podejście do norm w Europie jest bardziej ugodowe niż w USA?

W obecnych czasach normy stanowią integralną część przemysłu i wpływają na wszystkie rynki globalne niezależnie, czy jest to norma brytyjska, europejska, amerykańska, czy nawet wojskowa. I w zasadzie nie jest to kwestia stopnia ugodowości, ale raczej tego co jest właściwe.