Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPR)

Regulacja dotycząca wyrobów budowlanych (CPR) została zaadoptowana przez Komisję Europejską i rząd Wielkiej Brytanii uchylając poprzednią dyrektywę (CPD). Na skutek zmian, oznakowanie CE stanie się wkrótce obowiązkowe w Wielkiej Brytanii. Od lipca 2013 producenci i importerzy mają obowiązek zapewnić, że oferowane przez nich produkty spełniają wymagania nowych rozporządzeń CE.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wymagania dotyczące oznakowania CE będą miały zastosowanie do:

"każdego produktu lub zestawu, który jest wytwarzany i wprowadzany do obrotu w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane lub ich części, których wykonanie ma wpływ na jakość prac budowlanych w odniesieniu do wymagań podstawowych obiektów budowlanych".

Tym samym produkty, które są objęte tą definicją i zostaną wprowadzone na rynek od lipca 2013 oraz objęte są normą zharmonizowaną, będą musiały posiadać deklarację właściwości użytkowych i będą musiały posiadać oznaczenie CE.

Przejście do CPR opiera się na sukcesie CPD, umożliwiając produktom budowlanym, które przeszły weryfikację z normami zharmonizowanymi, legalne wprowadzenie na rynek, w dowolnym miejscu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


W jaki sposób CPR wpływa na Państwa?

Jeżeli zajmują się Państwo wytwarzaniem lub importem produktów objętych rozporządzeniem, będą Państwo zobowiązani do przedstawienia deklaracji, że są one zgodne z rozporządzeniem i przedstawić oznaczenie CE, zanim zostaną wprowadzone na rynek UE i Wielkiej Brytanii.

Odpowiedzialność za zapewnienie, że produkt posiada odpowiednie właściwości do określonego zastosowania spoczywa na architektach/konstruktorach, wykonawcach oraz odpowiednich organach władzy lokalnej, natomiast producenci i importerzy mają obowiązek dostarczenia niezbędnej dokumentacji przeprowadzonych badań.


W jaki sposób BSI może pomóc Państwu z CPR?

Oznaczenie Kitemark może pomóc Państwu przygotować się na lipiec 2013, kiedy oznaczenie CE stanie się obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem CPR. Certyfikacja Kitemark przekracza podstawowe wymagania oznakowania CE i podkreśla jakość i niezawodność Państwa produktów.Oznaczenie Kitemark obejmuje wstępne badania typu wymagane dla oznakowania CE, dzięki temu możemy dostarczyć dowody, że spełniacie Państwo warunki zgodności nowego rozporządzenia.


Więcej o nowym rozporządzeniu dotyczącym wyrobów budowlanych

Jesteśmy również w stanie zapewnić doradztwo specjalistyczne w zakresie wymagań CPR oraz wpływu rozporządzenia na wyroby budowlane Aby dowiedzieć się w jaki sposób nasze usługi certyfikacyjne i badawcze mogą pomóc uzyskać zgodność z CPR prosimy wysłać e-mail na adres cprinfo@bsigroup.com

Jako, że BSI jest jednostką notyfikowaną dla dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, możemy Państwu pomóc w przygotowaniu się do warunków rozporządzenia dla wyrobów budowlanych (CPR) przez oznakowanie CE Państwa produktów, już teraz.

Jako, że coraz więcej publikowanych jest norm zharmonizowanych, oznaczenie CE ma zastosowanie w niezliczonej gamie wyrobów budowlanych zgodnych z dyrektywą (CPD).

Producenci w dalszym ciągu mierzą się ze złożonością rynku globalnego, pełnego różnych systemów legislacyjnych, krajowych i międzynarodowych norm oraz wymogów certyfikacyjnych. Jest to bardzo trudne i dynamiczne środowisko, na które wpływają krajowe i międzynarodowe fora i inicjatywy, szczególnie te ukierunkowane na globalną harmonizację.