Znak ENEC

BSI jest sygnatariuszem - założycielem porozumienia ENEC i jest uprawnione do wydawania w imieniu CENELEC znaku ENEC w Wielkiej Brytanii. Znak odnosi się do produktów elektrotechnologicznych, np. sprzętu IT, elementów instalacji oświetleniowych oraz ich komponentów i kondensatorów, gniazd wtykowych przewodu zasilania sieciowego oraz zestawów przewodów.

Obecnie porozumienie ENEC ma 24 sygnatariuszy, co przyczynia się do tego, że znak ENEC zapewnia akceptację na rynkach w całej Europie.

Uzyskanie znaku

Procedura uzyskania znaku ENEC jest podobna do procedury umożliwiającej zdobycie oznaczenia Kitemark i w związku z tym zapewnia wiele podobnych korzyści.

Badanie typu wyrobu

BSI jako jednostka certyfikująca bada bezpieczeństwo elektryczne i wydajność wyrobu, o ile dotyczy, zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. Obejmuje to między innymi zbadanie zabezpieczenia przed dostępem do elementów pod napięciem, temperatury w warunkach normalnych i anormalnych, wytrzymałości mechanicznej i prądu upływu. BSI przyznaje znak certyfikacyjny ENEC jedynie po stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi normami EN.

Badanie typu zostaje zwykle przeprowadzone w laboratorium BSI, chociaż istnieje możliwość przeprowadzenia takich badań na terenie obiektu producenta na podstawie Supervised Manufacturer's Testing (nadzorowane badania produkcyjne SMT) lub innych podobnych procedur CCA.

Akceptacja lokalizacji fabryki

Producent jest zobowiązany do przeprowadzenia minimalnego zestawu rutynowych badań dla każdej kategorii wyrobów, jak określono w porozumieniu ENEC. Porozumienie wymaga również poddawania wyrobów systematycznej kontroli jakości na przestrzeni całego procesu produkcyjnego przy użyciu ustalonych technik systemów jakości.


Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.