Program certyfikacji produktów CENELEC (CCA)

BSI jest sygnatariuszem umowy certyfikacyjnej CENELEC (CCA), która jest akceptowana w krajach mających swoich przedstawicieli w KE, w krajach EFTA i w większości krajów Europy Wschodniej

Program zapewnia wzajemne uznawanie się przez europejskie jednostki certyfikujące w zakresie badania i ciągłej kontroli wyrobów elektrycznych i elektronicznych objętych dyrektywą niskonapięciową. Ten program dwustronnej współpracy umożliwia akceptację przez BSI raportów z badań wydanych przez innych członków CCA jako część programu certyfikacji produktu.


Dlaczego warto wybrać Certyfikację Produktu BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie - BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc Państwu przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając Państwu już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków - jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc Państwu uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składa się 75 biur w 182 krajach

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.