ANALIZA LUK w oparciu o ISO 14001 i/lub OHSAS 18001 wraz z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi


Utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi jest jednym z podstawowych wymogów norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Wynika to nie tylko z zapisów zawartych w tych normach, ale przede wszystkim z przekazu, jaki płynie z posiadania przez organizację certyfikatu potwierdzającego, iż systemy zarządzania funkcjonują skutecznie.

Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi jest narzędziem weryfikującym skuteczność działań na rzecz zgodności z prawem stosującym się dla danej organizacji.
Kluczowe znaczenie dla jej wykonania stanowi prawidłowa i pełna identyfikacja wymagań prawnych. Bez wiedzy na temat szczegółowych wymagań stosującego się prawa organizacja nie będzie w stanie znaleźć potencjalnych zagrożeń związanych z ich spełnieniem. Dlatego ustanowienie niezbędnych procedur określających sposób realizacji oceny zgodności, pełna analiza z każdym mającym zastosowanie wymogiem prawnym oraz kompetencje osób prowadzących wspomniany proces mają tutaj pierwszoplanowe znacznie.
Dla firm, które wdrożyły wymagania norm ISO 14001 lub OHSAS 18001 oznacza to konieczność ciągłego śledzenia zmian w prawie i przyporządkowaniu konkretnych aspektów środowiskowych czy zagrożeń konkretnym wymaganiom prawnym. Jest to zajęcie bardzo pracochłonne i wymagające ugruntowanej wiedzy specjalistycznej, dlatego wykonanie oceny zgodności winno bazować na kompetencjach i doświadczeniu osób, którym powierza się to zadanie.


Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w tym zakresie, proponujemy przeprowadzenie takiej analizy przez naszych wykwalifikowanych auditorów.

 

Dlaczego BSI?

  • Protoplasta systemów ISO 14001 oraz OHSAS 18001
  • Najwyższej klasy auditorzy z doświadczeniem międzynarodowym, kompetencjami oraz doświadczeniem w danej branży
  • Współpraca w duchu partnerstwa
  • Wsparcie szkoleniowe oraz certyfikacyjne
  • Pewność i rzetelność w działaniu