ANALIZA LUK w oparciu o ISO 14001 i/lub OHSAS 18001 wraz z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi


Utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi jest jednym z podstawowych wymogów norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Wynika to nie tylko z zapisów zawartych w tych normach, ale przede wszystkim z przekazu, jaki płynie z posiadania przez organizację certyfikatu potwierdzającego, iż systemy zarządzania funkcjonują skutecznie.