ISO 27002

ISO 27002

Technika informatyczna - techniki bezpieczeństwa - kodeks postępowania w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji

Technika informatyczna - techniki bezpieczeństwa - kodeks postępowania w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji

Red Overlay
ISO 27002 Technika informatyczna - techniki bezpieczeństwa - kodeks postępowania w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji
ISO 27002 Information technology - security techniques - code of practice for information security controls
Red Overlay

Zdobądź więcej informacji

Czym jest norma ISO/IEC 27002?

ISO/IEC 27002 w swoim drugim wydaniu opublikowanym jako ISO/IEC 27002:2013 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Kodeks postępowania w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji - jest dokumentem zawierającym wytyczne dotyczące wyboru, wdrażania i zarządzania kontrolami zarówno dla organizacji posiadających system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na normie ISO/IEC 27001, zawiera szczegóły dotyczące kontroli wymienionych w załączniku A, jak i dla każdej organizacji posiadającej najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, która chce wdrożyć powszechnie akceptowane kontrole bezpieczeństwa informacji.

 

Co należy wiedzieć o normie ISO/IEC 27002?

Norma ISO/IEC 27002:2013 Technika informatyczna - techniki bezpieczeństwa - kodeks postępowania dla kontroli bezpieczeństwa informacji została zrewidowana i opublikowana w lutym 2022 roku pod nazwą ISO/IEC 27002:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności - wydanie dotyczące kontroli bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie organizacje posiadające ISMS lub dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji będą musiały zmapować i zaktualizować swoje mechanizmy kontrolne w oparciu o nowe wytyczne zawarte w zaktualizowanej normie ISO/IEC 27002, zgodnie z potrzebami i kontekstem organizacyjnym.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania bądź potrzebujesz bezpłatnej wyceny w zakresie naszych usług w obszarze bezpieczeństwa informacji - ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002, Europrivacy, RODO oraz pozostałych standardów z rodziny norm ISO 27000, CSA STAR wyślij nam zapytanie online.

Dlaczego BSI?

BSI jest liderem w pracach nad normą ISO 27001 od momentu jej opracowania. Pierwotnie opierała się ona na BS 7799, pierwszej normie dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowanej przez BSI w 1995 roku. Od tego czasu BSI jest zaangażowana w proces rozwoju i aktualizacji całej rodziny norm ISO 27000.

BSI angażuje się w działania na rzecz bezpiecznego cyfrowego świata i pomaga budować odporność informacyjną w organizacjach na całym świecie.