Ochrona danych osobowych - nowe wymagania RODO

Podczas tego jednodniowego kursu nasz profesjonalny wykładowca wyjaśni Państwu wymogi określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO / GDPR), aby pomóc Państwu zrozumieć sposób, w jaki mogą one mieć zastosowanie w organizacji, a także wyjaśni korzyści związane z przyjęciem tego rozporządzenia.

 


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie to jest podstawowym, nietechnicznym kursem przeznaczonym dla osób zajmujących się zarządzaniem technicznym i ogólnym, zainteresowanych wiedzą na temat RODO i zachowaniem zgodności z nowym rozporządzeniem

Czego się nauczę?

Zdobędą Państwo wiedzę na temat sposobu, w jaki należy przestrzegać przepisów nowego rozporządzenia oraz zachować zgodność za pośrednictwem szeregu działań, takich jak określanie zakresu danych osobowych i analiza luk, ocena wpływu prywatności i ocena ryzyka lub kompleksowy audit dotyczący ochrony danych.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa

Zarejestruj się

    Podczas tego jednodniowego kursu nasz profesjonalny wykładowca wyjaśni Państwu wymogi określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO / GDPR), aby pomóc Państwu zrozumieć sposób, w jaki mogą one mieć zastosowanie w organizacji, a także wyjaśni korzyści związane z przyjęciem tego rozporządzenia.