Zmiany w normach AS/EN 9100, AS/EN 9110 i AS/EN 9120

Zachodzą zmiany w normach z serii AS/EN 9100 (AS/EN 9100, AS/EN 9110 i AS/EN 9120) dotyczących zarządzania jakością w branży lotniczej, kosmicznej oraz obronnej. Normy te zostały opracowane przez Międzynarodową Grupę ds. Jakości w Lotnictwie (IAQG). Ponieważ ich podstawę stanowi norma ISO 9001, są aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian, jakie zaszły w ISO 9001 w 2015 r.

Najnowsza aktualizacja normy AS/EN 9100

Docelowy termin ukończenia nowej serii norm dotyczących jakości w przemyśle lotniczym przewidziano na grudzień 2016 r. Klienci posiadający certyfikat zgodności z obecną wersją normy mają obowiązek dokonania przejścia na jej nową wersję do dnia 14 września 2018 r.

IAQG będzie opracowywać szkolenia dla auditorów Organu Certyfikacji oraz będzie testować materiały w celu zapewnienia auditorom Organu Certyfikacji odpowiedniego poziomu wiedzy i kwalifikacji, aby na początku 2017 r. rozpocząć proces przejścia certyfikatów na nową normę.

Co to oznacza dla klientów posiadających certyfikat na dotychczasową wersję normy?

Niezależnie od posiadanej wersji certyfikatu (AS 9100, AS/EN 9100 lub JISQ 9100) mogą Państwo rozpocząć proces przejścia na nowszą wersję. 

Wszyscy klienci certyfikowani na dotychczasową wersję normy będą musieli przejść na jej nowy standard do 15 września 2018 roku. Data jest stała, zatem im szybciej rozpoczną Państwo procedurę zmiany, tym szybciej zyskają Państwo przewagę nad swoją konkurencją. 

Jakie są kolejne kroki?

Rolą BSI jest zapewnienie Państwu, jako klientom posiadającym certyfikat obowiązującej normy z serii AS/EN 9100, dostępu do wszystkich informacji i narzędzi niezbędnych do zrozumienia zmian. Będziemy na bieżąco informować Państwa o zmianach związanych z przedmiotową normą, aby mogli Państwo zachować zgodność z nią.

Najważniejsza wskazówka – proszę upewnić się, że zapoznali się Państwo z ostatnią wersją normy ISO 9100.

Dlaczego AS/EN 9100 zmienia się?

AS/EN 9100 jest aktualizowana, aby zachować jej zgodność z normą ISO 9001:2015; dzięki temu wesprze ona przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny w następujący sposób:

 • zapewni najlepsze praktyki i ciągłe doskonalenie,
 • dostarczy produkty wysokiej jakości zapewniające bezpieczeństwo,
 • zapewni jeden system zarządzania w łańcuchu dostaw,
 • zwiększy wymogi dotyczące identyfikowalności produktu, aby wesprzeć ostatnie zmiany regulacyjne,
 • zapewni zgodność z wymogami ustawowymi, prawnymi i wymogami branży klienta, zapewni skuteczniejsze stosowanie procesu zarządzania ryzykiem.

Co się zmieni?

Aktualizacja AS/EN 9100 będzie odzwierciedlać dziesięciopunktowy format normy ISO 9001:2015. Ponadto następujące dziedziny zostaną dodane lub poprawione:

 • Bezpieczeństwo produktów
 • Czynniki ludzkie
 • Ryzyko
 • Podrabiane części
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Zarządzanie danymi
 • Realizowanie i planowanie produktów
 • Wsparcie po realizacji dostawy
 • Utrata przydatności
 • Weryfikacja nabytych produktów
 • Zarządzanie projektem
 • Projektowanie i zarządzanie dostawcami
 • Podręcznik jakości
 • Przedstawiciel kierownictwa