Wdrażanie normy AS/EN 9100 - Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym

Mogą Państwo zabezpieczyć swój status na równi z wiodącymi firmami branży lotniczej dzięki własnemu systemowi AS/EN 9100. Współpraca z nami pozwoli opracować i stworzyć ramy zarządzania jakością zaspokajające konkretne potrzeby biznesowe.

Czy są Państwo gotowi na wdrożenie normy?

Norma AS/EN 9100 jest stosowana przez firmy branży lotniczej wszelkiego rodzaju i wielkości, w tym przez firmy produkcyjne, konserwacyjne i dystrybucyjne. Ponadto każda organizacja przyjmuje inne podejście do zarządzania jakością. W związku z tym oferujemy dostosowany pakiet, aby pomóc wprowadzić system zarządzania jakością w sposób najlepiej odpowiadający Państwa przedsiębiorstwu. Pakiet AS/EN 9100 może obejmować jedynie niezbędne produkty i usługi, co prowadzi do zmniejszenia zbędnych kosztów w celu przezwyciężenia stawianych przed Państwem wyzwań.

Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrażania AS/EN 9100

  1. Pozyskanie zaangażowania i zdobycie poparcia ze strony kadry kierowniczej wyższego szczebla.
  2. Zaangażowanie całego przedsiębiorstwa w dobrą komunikację wewnętrzną.
  3. Porównanie dotychczasowego zarządzania jakością z wymogami normy AS/EN 9100.
  4. Uzyskanie informacji zwrotnych od klientów i dostawców dotyczących dotychczasowego zarządzania jakością.
  5. Stworzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie w celu osiągnięcia najlepszych wyników.
  6. Określenie i podział ról, obowiązków i ustanowienie harmonogramu.
  7. Dostosowanie podstawowych zasad normy AS/EN 9100 do danego przedsiębiorstwa.
  8. Pobudzanie zaangażowania pracowników za pomocą szkoleń i zachęt.
  9. Dzielenie się wiedzą z zakresu AS/EN 9100 oraz zachęcanie pracowników do uczestnictwa w szkoleniach na wewnętrznych auditorów
  10. Regularne aktualizowanie systemu AS/EN 9100 w celu zapewnienia jego ciągłego doskonalenia.