Pierwsze kroki z AS/EN 9100 - Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym

Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym może stanowić różnicę między sukcesem finansowym, a kosztownymi błędami. AS/EN 9100 może Państwu pomóc ujednolicić system pracy oraz ochronić solidną reputacji w branży.

Czym jest norma AS/EN 9100?

AS/ EN 9100 jest jednolitą, wspólną normą dotyczącą zarządzania jakością w przemyśle lotniczym, kosmicznym oraz obronnym. Jest stosowana i wspierana przez światową czołówkę firm branży lotniczej, a także na różnych etapach ich łańcucha dostaw. Normę AS/EN 9100 mogą stosować organizacje w całym sektorze lotniczym, w tym firmy zajmujące się projektowaniem, firmy produkcyjne, konserwatorskie i dystrybutorskie. Jeżeli posiadają Państwo certyfikat zgodności z normą, mogą być Państwo pewni, że system zarządzania jakością jest skuteczny. Norma AS/EN 9100 może również być kluczowa dla uzyskania licencji pozwalającej na wymianę handlową, co sprawia, że jest ona istotna teraz i będzie istotna w przyszłości.

Jakie korzyści płyną z AS/EN 9100?

  • Norma ogranicza ryzyko wystąpienia pomyłek dotyczących produktów lub usług, a także awarii, skutkujących przestojami w pracy
  • Odzwierciedla skuteczne zarządzanie jakością, służąc osiągnięciu licencji na prowadzenie wymiany handlowej
  • Pozwala uzyskać wpis do bazy danych Internetowego Systemu Informacyjnego o Dostawcach (Online Aerospace Supplier Information System - OASIS)
  • Pomaga uzyskać status preferowanego dostawcy oraz zyskać zaufanie klienta i interesariuszy