บริการตรวจสอบของ BSI

บริการตรวจสอบของ BSI

ขอบเขตบริการการตรวจสอบที่หลากหลายของเราช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ธุรกิจของคุณ

ขอบเขตบริการการตรวจสอบที่หลากหลายของเราช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ธุรกิจของคุณ

Red Overlay
VerifEye logo
VerifEye logo
Red Overlay

.

บริการตรวจสอบที่หลากหลายของเราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของคุณเป็นมาตรฐานอังกฤษมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพเฉพาะของคุณเองได้


ทำไมต้องเป็นการรับรองจาก BSI?

ความเชี่ยวชาญ: เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรอง ลูกค้าของคุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าบริการหรือกระบวนการของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ความยืดหยุ่น: คุณสามารถกำหนดข้อกำหนดเฉพาะของคุณเองหรืออาจระบุถึงมาตรฐานหรือองค์ประกอบของมาตรฐานที่คุณต้องการให้ใช้ในการยืนยัน

ความเชื่อมั่น: ใบรับรองการตรวจสอบจากเราจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของคุณได้