การตรวจสอบซัพพลายเออร์

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนี้สามารถให้ความอุ่นใจและความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณและช่วยปกป้องชื่อเสียงแบรนด์ของคุณ

การตรวจสอบของเราสามารถให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ของคุณในห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการเชื่อมโยงที่อ่อนและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ใช้งานง่าย -  เพียงเลือกจากชุดประเมินผลหรือปรับแต่งการตรวจสอบตามโปรแกรมที่มีอยู่ หลังจากการตรวจสอบแล้วคุณจะได้รับรายงานการตรวจสอบโดยละเอียดซึ่งจะแสดงการกระทำที่สำคัญและจุดเสี่ยง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการของ "BSI Verified"  สำหรับซัพพลายเออร์แต่ละรายซึ่งแสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์ของคุณได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว