BSI VerifEye™ Directory

BSI VerifEye™ Directory

ทำความเข้าใจว่าซัพพลายเออร์ตัวจริงของท่านเป็นใคร อยู่ที่ไหน และปกป้องแบรนด์ของท่าน

ทำความเข้าใจว่าซัพพลายเออร์ตัวจริงของท่านเป็นใคร อยู่ที่ไหน และปกป้องแบรนด์ของท่าน

Red Overlay
Red Overlay

สำหรับซัพพลายเออร์

  • สร้างความไว้วางใจ – ทำให้ผู้ซื้อเห็นว่าโปรไฟล์ธุรกิจของท่านมีข้อมูลตามจริงและผ่านการทวนสอบแล้ว ซึ่งสามารถเข้าดูได้โดยใช้ QR โค้ดที่แสดงอยู่บนใบรับรอง BSI ของท่าน
  • ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน – ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปทั่วโลก รวมถึงการตรวจสถานะของกิจการ คุณสมบัติ และสถานะของอุปทานที่ต้องการได้เร็วขึ้น
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย – ใช้ประโยชน์จากการรับรองและศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู่ของท่านเพื่อลดความจำเป็นในการตรวจประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของซัพพลายเออร์
  • เพิ่มระดับความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ – เชื่อมโยงแบรนด์ของท่านเข้ากับ BSI, การได้รับพระราชทานตราตั้งของเรา และความเป็นองค์กรด้านมาตรฐานระดับชาติแห่งแรกของโลก ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกค้าของท่าน (ทั้งลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าที่มุ่งหวัง) ไว้วางใจในแบรนด์ของท่านมากขึ้น

สำหรับผู้ซื้อและผู้กำหนดสเปค

  • เพิ่มความโปร่งใส – เข้าถึงโปรไฟล์ สถานที่ และการรับรองต่างๆ ของซัพพลายเออร์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • การปกป้องแบรนด์และลดความเสี่ยง – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังทำงานกับซัพพลายเออร์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย – ลดค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของท่านแก่ซัพพลายเออร์และให้รางวัลแก่ซัพพลายเออร์ที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและได้รับการรับรองที่ดีที่สุดในกลุ่ม
  • การจัดการโปรไฟล์ของซัพพลายเออร์ – วางใจได้เพราะท่านสามารถติดตามโปรไฟล์ของซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ท่านและซัพพลายเออร์ระดับรองลงไปได้อย่างเต็มที่ ช่วยทำให้ห่วงโซ่อุปทานของท่านมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • เพียงใช้ QR โค้ดที่ปรากฏบนใบรับรองของซัพพลายเออร์ ก็สามารถทวนสอบโปรไฟล์ของซัพพลายเออร์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว