อบรมภายในองค์กร

ทำไมถึงควรเลือกการอบรมในองค์กร?

หลักสูตรอบรมต่างๆของเราสามารถให้บริการอบรมในองค์กรให้กับท่าน เราสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้พนักงานของท่านได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่เป็นเลิศที่เหมาะกับองค์กรท่าน ที่ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ ซึ่งผู้สอนเรานอกจากมีความรู้ในเรื่องเนื้อหายังมีทักษะในการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมเพื่อให้ท่านและพนักงานท่านสามารถเรียนรู้ในหนทางที่ดีที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการอบรมอยู่ที่จำนวนวัน แทนที่จะตามจำนวนผู้เข้าเรียน ทำให้ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายในกรณีต้องการอบรมทั้งกลุ่มพนักงาน รวมถึงประหยัดค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


เลือกการอบรมในองค์กร ( in-house) หากท่าน:

  • หา่กท่านต้องการอบรมเพนักงานเป็นกลุ่ม
  • หากท่านต้องการให้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับองค์กรหรือความต้องการ
  • หากท่านต้องการลดความเสี่ยงในการรักษาความลับข้อมูลทางเทคนิคขององค์กรท่าน.
  • หากท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสิ่งอำนวนความสะดวกต่างๆ