โครงสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร BSI

โครงสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร BSI

ช่วยเหลือองค์กรในการคาดการณ์ การเตรียมพร้อม การตอบสนองและการปรับตัวเข้ากับการหยุดชะงัก

ช่วยเหลือองค์กรในการคาดการณ์ การเตรียมพร้อม การตอบสนองและการปรับตัวเข้ากับการหยุดชะงัก

Red Overlay
BSI Organizational Resilience Framework COVID-19 response
BSI Organizational Resilience Framework COVID-19 response
Red Overlay

Survive. Stabilize. Rebuild. Resilient.

เมื่อไม่นานมานี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลและองค์กรจำเป็นต้องตอบสนองโดยทันที เพื่อที่จะลดการติดต่อสื่อสารทางสังคมที่จำเป็นทั้งหมดและรักษาความปลอดภัย สุขภาพ รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรของพวกเขา

4 ขั้นตอนของโครงสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร BSI