งานวิจัยความยืดหยุ่นองค์กรของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์

BSI ร่วมมือกับ Cranfield School of Management จัดพิมพ์รายงานธุรกิจใหม่ซึ่งไม่เพียงกลั่นจากการคิดด้านความสามารถในการปรับตัว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตลอดระยะเวลา 50 ปี แต่ยังนำเสนอขอบข่ายงานที่ชัดเจนให้กับผู้นำธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจ

วิธีคิดแบบใหม่นี้เริ่มขึ้นเพื่อนำหลักปฏิบัติที่ดีมาใช้ในธุรกิจ ขอบข่ายงานประกอบด้วยวิธีจัดการความตึงเครียดระหว่างการควบคุม การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง และต้องการการคิดที่อาจไม่ใช่ข้อขัดแย้งจริงๆ


รายงานการวิจัยฉบับเต็มและข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร และรายงานฉบับเต็ม โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้