การรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณนั้นได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO / IEC 27001 และแสดงให้เห็นว่าคุณมีข้อมูลที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายใต้การควบคุม สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกจะช่วยให้คุณชนะความไว้วางใจของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่


วิธีการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001

เราจะทำให้การรับรองมาตรฐาน ISO 27001ที่เรียบง่าย
ISO 27001การรับรอง: หลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณเราแต่งตั้งผู้จัดการลูกค้าที่จะให้คำแนะนำและธุรกิจของคุณผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. Gap analysis
    This is an optional pre-assessment service where we take a closer look at your existing information security management system and compare it with ISO/IEC 27001 requirements.  This helps identify areas that need more work before we carry out a formal assessment, saving you time and money.

  2. Formal assessment
    This happens in two stages. First we review your organisation’s preparedness for assessment by checking if the necessary ISO/IEC 27001 procedures and controls have been developed. We will share the details of our findings with you so that if we find gaps, you can close them. If all the requirements are in place, we will then assess the implementation of the procedures and controls within your organisation to make sure that they are working effectively as required for the ISO 9001 certification.  

  3. Certification and beyond
    When you have passed the formal assessment you will receive an ISO/IEC 27001 certificate, which is valid for three years. Your client manager will stay in touch during this time, paying you regular visits to make sure your system doesn’t just remain compliant, but that it continually improves.  ฝึกอบรมกับเราและรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐาน ISO / IEC 27001 มาตรฐานและตอบคำถามของคุณคืออะไรความปลอดภัยของข้อมูล? และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541