กรณีศึกษามาตรฐาน ISO / IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลหรือการจัดการความปลอดภัย โดยการดำเนินการมาตรฐานองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการควบคุมการวางในสถานที่เพื่อจัดการหรือกำจัดพวกเขาได้รับผู้มีส่วนได้เสียและความไว้วางใจของลูกค้าว่าข้อมูลที่เป็นความลับของพวกเขาได้รับการคุ้มครองและช่วยให้บรรลุสถานะที่ช่วยให้ผู้ผลิตที่ต้องการที่จะชนะทางธุรกิจใหม่ อ่านวิธีการที่ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรฐาน