การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับแบรนด์ธุรกิจของคุณ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณได้รับการยอมรับและขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่คุณกำลังจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดความยั่งยืน  


ขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

เราจะทำให้กระบวนการรับรอง ISO 14001 ของท่านเรียบง่าย เมื่อเราได้รับใบสมัครหรือคำร้องขอจากคุณ เรากำหนดผู้จัดการลูกค้าที่จะแนะนำคุณและธุรกิจของคุณ ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การวิเคราะห์แกป (Gap Analysis) บริการทางเลือกก่อนการตรวจประเมิน เราจะตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ของคุณ และเปรียบเทียบกับความต้องการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน  ISO 14001 ระบุประเด็นที่เป็นช่องว่างให้มากที่สุด ก่อนที่เราจะดำเนินการประเมินผลอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินอย่างเป็นทางการในการประเมิน 
  2. การตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ (Certification Assessment) จะแบ่งการตรวจออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการตรวจประเมิน Stage 1 - Readiness Review เป็นการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจทานระบบของท่าน ว่าได้รับการจัดทำอย่างเหมาะสมและมีสภาพความพร้อมในการรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหรือไม่/เมื่อไหร่ ส่วนการตรวจครั้งที่สองเป็นการตรวจประเมิน Stage 2 - Assessment โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 14001 เราจะประเมินการดำเนินการตามขั้นตอนและการควบคุมภายในองค์กรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการทำงานตาม ISO 14001 อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การรับรองและอื่น ๆ (Certification) เมื่อคุณผ่านการรับรองคุณจะได้รับใบรับรอง BSI ISO 14001 ซึ่งมีอายุสามปี อย่างไรก็ตาม ทีมผู้ตรวจประเมินของ BSI (Client Manager) จะติดตามกระบวนการทำงานในระหว่างสามปี เพื่อให้แน่ใจว่าระบบของคุณไม่เพียงแต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน แต่จะปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของคุณอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับรองและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 14001

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือกสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.)

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีแล้ว และปัจจุบันเราเป็นผู้นำในด้านมาตรฐานต่าง ๆ เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีความมุ่งมั่นใน 172 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา ในฐานะหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่เข้าใจมาตรฐานทั้งหมด เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน แต่เราสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้น และฝึกอบรมทีมทั่วโลกเพื่อการใช้งานและทำงานได้ดียิ่งขึ้น ความรู้และประสบการณ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านได้