กรณีศึกษาสำหรับ ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก สิทธิประโยชน์ของการใช้มาตรฐานรวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดของเสียและการใช้พลังงานและการตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ อ่านวิธีการที่ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรฐาน