CSA STAR Certification

CSA STAR Certification

สร้างความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการด้านคลาวด์ด้วย CSA STAR

สร้างความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการด้านคลาวด์ด้วย CSA STAR

Red Overlay
Red Overlay

CSA STAR Certification

Keeping IT networks and data secure is critical to business. The need for more cost-effective storage and software solutions together with mobile access has led to a rise in the adoption of cloud computing – and while cloud computing has opened up many new opportunities, it also presents a number of new security risks to company information.  Through the implementation of CSA STAR Certification, in addition to a compliant ISO/IEC 27001 information security management system, organizations can ensure that they have a full understanding of the risks involved and the business impacts. This allows organizations to put controls in place to protect business critical information. 


Where are you on your CSA STAR Certification journey?

Whether you’re new to CSA STAR Certification or looking to take your expertise further, we have the right resources and services to help you. We offer packages that can be customized to your business, removing the complexity of getting you where you want to be – whatever your starting point.What are the benefits of CSA STAR Certification?

CSA STAR Certification brings big benefits to all companies of all sizes. Confidence, reputation and new business can come with CSA STAR Certification as more customers ask for proof of these measures. Plus it can help you as a cloud service provider: 

  • Provide top management with visibility, so that they can evaluate the effectiveness of their management system in relation to expectations of the cloud security industry and ISO/IEC 27001
  • Implement an audit that is desgined to reflect how your organization’s objectives are aimed at optimizing the cloud services
  • Demonstrate progress and performance levels via an independently validated award from an external certified body
  • Benchmark your performance against your peers

Additionally for customers of cloud service providers, CSA STAR Certification will provide a greater understanding of the level of controls that are in place.Popular training courses for CSA STAR Certification

Training courses to get you started in CSA STAR Certification CSA STAR Certification is suitable for organizations of all sizes and sectors. Our training is designed for all levels of experience.

Certified STAR Auditor >

Learn how to conduct a STAR Certification audit to assess compliance with the Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Control Matrix (CCM). You’ll learn how to determine a maturity score and recommend a rating for STAR Certification. You can only audit to the STAR Certification scheme and recommend a rating once you have attended and passed this course.

฿

2 days

ทำไมต้องเลือก BSI ?

ทาง BSI เชื่อว่าโลกควรได้รับการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรม เราขอเสนอการรับรองความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายและบริการการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยทุก ๆ องค์กรเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่บรรลุตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เราเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของอาหารและการรับรองด้วยความสามารถในการตรวจประเมินอย่างกว้างขวางและความสามารถในการจัดการการตรวจประเมินภายในแบบบูรณาการสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายทั่วทั้งห่วงโซ่อาหารและเครื่องดื่ม – รวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI

การบริการแก้ไขปัญหาของเราสำหรับความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการรับรอง การฝึกอบรม การประเมิน และซอฟต์แวร์กระบวนการผลิต การมอบความมั่นใจให้แก่คุณและลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น