ตรวจประเมิน CSA STAR

ตรวจประเมิน CSA STAR

สร้างความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการด้านคลาวด์ด้วย CSA STAR

สร้างความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการด้านคลาวด์ด้วย CSA STAR

Red Overlay
Red Overlay

CSA STAR Certification

Keeping IT networks and data secure is critical to business. The need for more cost-effective storage and software solutions together with mobile access has led to a rise in the adoption of cloud computing – and while cloud computing has opened up many new opportunities, it also presents a number of new security risks to company information.  Through the implementation of CSA STAR Certification, in addition to a compliant ISO/IEC 27001 information security management system, organizations can ensure that they have a full understanding of the risks involved and the business impacts. This allows organizations to put controls in place to protect business critical information. 


Where are you on your CSA STAR Certification journey?

Whether you’re new to CSA STAR Certification or looking to take your expertise further, we have the right resources and services to help you. We offer packages that can be customized to your business, removing the complexity of getting you where you want to be – whatever your starting point.What are the benefits of CSA STAR Certification?

CSA STAR Certification brings big benefits to all companies of all sizes. Confidence, reputation and new business can come with CSA STAR Certification as more customers ask for proof of these measures. Plus it can help you as a cloud service provider: 

  • Provide top management with visibility, so that they can evaluate the effectiveness of their management system in relation to expectations of the cloud security industry and ISO/IEC 27001
  • Implement an audit that is desgined to reflect how your organization’s objectives are aimed at optimizing the cloud services
  • Demonstrate progress and performance levels via an independently validated award from an external certified body
  • Benchmark your performance against your peers

Additionally for customers of cloud service providers, CSA STAR Certification will provide a greater understanding of the level of controls that are in place.Popular training courses for CSA STAR Certification

Training courses to get you started in CSA STAR Certification CSA STAR Certification is suitable for organizations of all sizes and sectors. Our training is designed for all levels of experience.

Certified STAR Auditor >

Learn how to conduct a STAR Certification audit to assess compliance with the Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Control Matrix (CCM). You’ll learn how to determine a maturity score and recommend a rating for STAR Certification. You can only audit to the STAR Certification scheme and recommend a rating once you have attended and passed this course.

฿

2 days


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541