ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 ระบบสำหรับการบริการทางด้านไอที

ISO/IEC 20000-1 มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

ระบบสำหรับการบริการทางด้านไอที

Red Overlay
Red Overlay

Service Management System (SMS)

ISO/IEC 20000-1 ระบบบริหารการบริการทางด้านไอที (Service Management System :SMS) เหมาะสำหรับผู้ให้บริการทุกราย ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ต้องการให้การรับรองในเรื่องคุณภาพของบริการ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับบริการด้านไอที  การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และงานบริการทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

แนวทางในการรับรอง Service management ของคุณ

เราช่วยปรับความยืดหยุ่นขององค์กรทั่วโลก โดยแนะนำขั้นตอนสู่การรับรองเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้ เส้นทางการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนที่คุณกำลังเผชิญใน 4 ขั้นตอนด้านล่างคือแนวทางสู้การรับรอง