Ryzyko

W dzisiejszym, nowoczesnym świecie organizacje stawiają czoła wielu problemom, które często wiążą się z dużym ryzykiem. Czynnik ryzyka w organizacjach zarówno dużych i małych obejmuje mało efektywną ochronę danych, brak planowania ciągłości biznesu lub możliwość zajścia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu. Jednak umiejętność zarządzania ryzykiem decyduje o sukcesie firmy lub niepowodzeniu. Nasze rozwiązania pomogą osiągnąć lepszą efektywności w tej dziedzinie. 


Certyfikacja ryzyka

 


ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością w Biznesie

Zrozumienie i przyłożenie większej wagi do zagrożeń w biznesie dzięki miedzynarodowym normom. ISO 22301 określa wymagania dla systemu zarządzania, aby uchronić firmę przed wystąpieniem zdarzeń, które mogą zakłócić jej działanie, zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz upewnić się, że firma dojdzie do siebie po tych incydentach.