Recykling

Recykling

Pomagamy organizacjom w zarządzaniu ich zasobami oraz w podejmowaniu branżowych wyzwań.

Pomagamy organizacjom w zarządzaniu ich zasobami oraz w podejmowaniu branżowych wyzwań.

Red Overlay
normy z zakresu Recyklingu
normy z zakresu Recyklingu
Red Overlay

Recykling

Z racji nagromadzenia około 228 mln ton odpadów, co roku w samej Anglii, operatorzy składowisk mają obowiązek dbania zarówno o środowisko jak i zatrudnienie na składowiskach. Jako, że ta dziedzina jest ściśle uregulowana przepisami na poziomie brytyjskim oraz unijnym, jest ona często przedmiotem poruszania wielu emocjonalnych i wrażliwych kwestii. BSI pomaga chronić środowisko, Twoją reputację i personel poprzez przyjęcie standardów pozwalających na pomyślne wdrożenie systemów zarządzania, włączając w to ISO 14001 (Zarządzanie Środowiskowe), ISO 45001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) oraz ISO/IEC 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji).

Zarządzanie ryzykiem w środowisku

Tereny składowisk są prawnie uregulowane przez Regulamin Środowiskowych Pozwoleń ( Anglia i Walia 2010) i Europejską Dyrektywę o Składowiskach Odpadów. W dodatku muszą mierzyć się z problemami wynikającymi z negatywnych skutków związanych ze składowaniem odpadów.

ISO 14001 jest międzynarodową normą, która nakreśla sposób jak efektywnie wdrożyć system zarządzania środowiskowego. Przynosi znaczne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne poprzez opracowanie ram stabilnego zarządzania, bez względu na wielkość firmy, rodzaj branży lub położenie geograficzne. ISO 14001 wprowadza wymogi dla systemu zarządzania środowiskowego w funkcjonowaniu firm, a także pomaga organizacjom zajmującym się recyklingiem:

 • Osiągnąć zgodność z regulaminem
  W tak silnie opisanych prawnie sektorach występuje duże ryzyko naruszeń przepisów prawa. ISO 14001 zapewnia mechanizm pozwalający na stosowanie się do prawnych i branżowych wymagań, ochronę organizacji przed nałożeniem surowych grzywnych, wyczyszczenie kosztów i możliwością wyroków karnych.
 • Zapobiegać zanieczyszczeniom
  Potrzeba dużo pracy, aby poradzić sobie z problemem gazu wysypiskowego z rozkładanych pojedynczych elementów oraz całych odcinków. Źle gospodarowany może wydostać się do atmosfery lub do wód prowadząc do środowiskowej i komercyjnej katastrofy. ISO 14001 wprowadza regulacje, które pomogą w zarządzaniu i redukcji wpływu na środowisko i związanych z tym zagrożeń takich jak grzywne, naruszanie prawa i zły rozgłos.
 • Relacje z interesariuszami
  Tereny składowisk są narażone na wysokie ryzyko ze względu na negatywny PR. Z racji ustawodawczych wymogów ze strony rządu, nacisku na redukcję kosztów operacyjnych dla klientów oraz skarg ze strony lokalnej społeczności, jest wiele osób i kwestii, na które trzeba mieć wzgląd. Dzięki wdrożeniu ISO 14001 pokażesz, że dbasz o środowisko i poprawisz reputację, dając Twojej firmie konkurencyjność na rynku oraz większe mozliwości rozwoju.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Nie narażaj swoich pracowników oraz odwiedzających. Stwórz bezpieczniejsze i zdrowsze miejsce pracy dzięki ISO 45001, międzynarodowej normie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli Ci to na rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, następnie ich kontroli oraz zarządzania nimi. Dzięki systemowi zarządzania ISO 45001, możesz:

 • Zmniejszyć ilość wypadków i zachorowań w miejscu pracy
  Poprzez wdrożenie ISO 45001, organizacje mogą zredukować przypadki wypadków i zachorowań w miejscu pracy, dać ludziom bezpieczeństwo oraz uciąć niepotrzebne koszty oraz czas wyłączenia systemu na czas prac konserwacyjnych.
 • Stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy
  Jako, że sektor gospodarki odpadami jest jednym z najniebezpieczniejszych, ISO 45001 może udzielić wsparcia w celu stworzenia jak najlepszych warunków pracy w obrebie całej organizacji, co spowoduje wzrost zaangażowania i motywacji u personelu.
 • Zademonstrować zgodność z klientami i dostawcami
  Poprzez wdrożenie BS ISO 45001, pokażesz, że dbasz o personel pracowniczy i zapewniasz organizację o uprzywilejowanej pozycji w oczach dostawcy, co pomaga w rozwoju biznesu.

Poufne zarządzanie odpadami

Zachowanie poufności informacji podczas procesu recyklingu, czy to dokumentów papierowych czy też informacji zapisanej w formie elektornicznej, jest niezywkle istotne. Międzynarodowa norma bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001 wprowadziła ramy dla organizacji zajmujących się recyklingiem, jak rozpoznać i zarządzać ryzykiem informacji związanym z procesem przetwarzania i usuwania poufnych dokumentów. Wdrażając system zarządzania ISO/IEC 27001 można czerpać wiele korzyści:

 • Spokojni klienci
  Fakt posiadania ISO/IEC 27001 daje gwarancję klientom, że poufne dane, które nie będą dłużej potrzebne, zostaną odpowiednio zniszczone w bezpieczny sposób. Pomoże to zapobiec nadużyciom i ochroni Twoją firmę oraz osoby, których te dane dotyczą.
 • Zgodność z prawem
  Jedną z rzeczy, której nie możesz zlecić firmom zewnętrznym jest odpowiedzialność prawna. Zastosowanie systemu zarządzania odpadami zgodnego z ISO/IEC 27001 daje organizacjom pewność, że właściwa polityka i podjęcie odpowiednich działań zapewni klientów o bezpieczeństwie ich danych wynikającym z ustawy o ochronie danych.
 • Przewaga na rynku
  Certyfikowany system zarządzania pokazuje interesariuszom, że zagrożenia dotyczące informacji są monitorowane i zarządzane w jak najlepszy sposób. Może to prowadzić do przewagi na rynku oraz w procesach przetargowych, co umożliwi rozwój biznesu.