Górnictwo

Od badań po proces wydobywania nowych surowców, zapewniamy produkty i usługi dające gwarancję bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac. Uwzględnione obszary działania obejmują bezpieczeństwo podziemnego sprzętu górniczego, zapobieganie wybuchom i zabezpieczenie miejsc wydobywania urobku.Certyfikacja w górnictwie