Mały przewodnik po wielkich zmianach: BRCGS for Food Safety

Niniejszy przewodnik pokrótce omawia niektóre z najważniejszych zmian odróżniających Wersję 7 globalnych standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS od Wersji 8, jak również zawiera przydatne definicje używanych terminów.