Pomoc BSI - lista adresów e-mail

Pomoc techniczna

Problemy z pobieraniem ze sklepu BSI - eshop@bsigroup.com

Problemy z korzystaniem z British Standards Online (BSOL) - BSonlineSupport@bsigroup.com

Problemy z logowaniem się użytkowników strony Tylko dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki -client.support@bsigroup.com

Problemy z logowaniem się do BS Online - bsolinfo@bsigroup.com

Problemy z korzystaniem z elektronicznego biuletynu informacyjnego - webmaster@bsigroup.com

Problemy z logowaniem się dotyczące obszarów przeznaczonych dla członków - membership@bsigroup.com

Ogólne zapytania techniczne - webmaster@bsigroup.com

Zapytania dotyczące konta

Skontaktuj się z działem obsługi klienta BSI - cservices@bsigroup.com

Pytania dotyczące członkostwa w BSI - membership@bsigroup.com

Problemy z pobieraniem ze sklepu BSI - eshop@bsigroup.com

Problemy z korzystaniem z British Standards Online (BSOL) - BSonlineSupport@bsigroup.com

Prośby o dokonanie zmiany danych w katalogu klientów dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki -client.support@bsigroup.com

Pytania dotyczące konta PLUS - cservices@bsigroup.com

Prace nad normami

Pytania dotyczące tworzenia norm - info@bsigroup.com

Opinie

Opinie dotyczące kwestii technicznych - webmaster@bsigroup.com

Opinie użytkowników na tematy ogólne - webmaster@bsigroup.com

Pytania dotyczące kwestii prawnych

Przeczytaj nasze oświadczenia o prawach do własności intelektualnej , dostępności i prywatności oraz regulamin

Jak dotrzeć do BSI?

Zapytania dotyczące tworzenia łączy do witryny internetowej Grupy BSI - brand@bsigroup.com