Doroczne walne zgromadzenie

Doroczne walne zgromadzenie stanowi dla zarządu szansę kontaktu z członkami subskrybentami i odpowiedzi na ich pytania. Zawiadomienie o zwołaniu dorocznego walnego zgromadzenia oraz inne powiązane dokumenty są wysyłane do udziałowców z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, aby zyskać pewność, że członkowie będą mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się.

Podczas spotkania prezentowane są informacje o działaniach BSI podjęte w ciągu ostatniego roku finansowego oraz perspektyw na przyszłość, a także opracowywania norm i inicjatywach promocyjnych. Firma zlicza wszystkie głosy oddane przez pełnomocników, a na dorocznym walnym zgromadzeniu podaje wyniki głosowania pełnomocników nad każdą uchwałą w przypadku, gdy zostały one przeprowadzone przez podniesienie ręki.

Annual general meeting 2021 (UK website)