Członkowie British Standards Institution

Istnieje wiele różnych sposobów zaangażowania się w problematykę norm. Mogą Państwo dołączyć do naszej międzynarodowej społeczności i współpracować z nami przy opracowywaniu i podnoszeniu standardów. Istnieje też możliwość odnoszenia korzyści ze stosowania tych norm po niższych cenach. Mamy członków komitetu oraz członków subskrybentów - obie te grupy są niezwykle ważne z punktu widzenia działania naszej firmy. Oto powody.


Członkowie komitetu

Współpracujemy z 9 000 członkami komitetu, z których wiedzy fachowej korzystamy przy opracowywaniu kodeksów najlepszych praktyk oraz norm – teraz i na przyszłość.

Ci eksperci są liderami w swoich dziedzinach. Są zaangażowani na rzecz promowania najlepszych standardów i promują brytyjski punkt widzenia na forum międzynarodowej społeczności odpowiadającej za normy międzynarodowe i europejskie.

Członkowie komitetu stanowią ogniwo pomiędzy dobrem interesariuszy, a naszą pracą. W związku z tym odgrywają niezwykle ważną rolę, pozwalając nam jako jednostce normalizacyjnej oferować Państwu solidne normy i jak najwyższy poziom usług.

Aktualnie działa ponad tysiąc komitetów, których członkowie spotykają się przez cały rok. Członkowie komitetu pracują społecznie i udzielają nam informacji zwrotnych odnośnie istotności norm na rynku. Dzieląc się z nami swoją wiedzą fachową, członkowie komitetu pomagają nam oferować takie normy, jakie są rzeczywiście potrzebne.

To wsparcie dwustronne: każdy członek komitetu odbywa darmowe szkolenie dotyczące funkcjonowania norm i jednostek normalizacyjnych. Działalność w komitetach umożliwia także nawiązanie korzystnych kontaktów z osobami o podobnych poglądach.

Czy chcą Państwo, aby Wasz głos w dyskusji na temat norm był wyraźnie słyszany w branży? Jeśli tak, zachęcamy do zostania członkiem komitetu.


Członkowie subskrybenci

Bycie członkiem subskrybentem jest pewną deklaracją. Można w ten sposób pokazać klientom, konkurentom i interesariuszom swoje poważne podejście do norm. Zostając członkiem subskrybentem BSI, wykazują Państwo swoje zaangażowanie na rzecz poprawy działania swojej organizacji i sprawienia, żeby doskonałość stała się nawykiem. Mogą też Państwo zostać poproszeni o przybycie na nasze doroczne walne zgromadzenie – niektórzy członkowie są na nie zapraszani.

Z członkostwem wiążą się także inne korzyści, między innymi o połowę niższa cena norm brytyjskich (BS) oraz biletów wstępu na konferencje BSI, a także zniżki na normy międzynarodowe. Członkowie subskrybenci mogą także korzystać z naszego Centrum Wiedzy, w którym można znaleźć wszelkie potrzebne informacje o konkretnych normach – co pomaga w wyborze najbardziej odpowiednich norm dla Państwa organizacji. _

A to tylko niewielka część tego, co oferujemy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do zakładki Członkostwo._