Sprawdź jak można zostać członkiem komitetu?

Aktualnie działa 1 350 komitetów BSI mających łącznie ponad 10 000 członków. Wszyscy członkowie komitetów pracują społecznie, poświęcając swój czas i dzieląc się swoją wiedzą specjalistyczną, często otrzymując przy tym wsparcie swoich pracodawców lub zrzeszeń branżowych. Wymagany poziom zaangażowania jest różny dla każdego komitetu i zależy od aktualnego programu prac i zakresu uczestnictwa. Większość komitetów zbiera się tylko raz w roku, choć niektórzy członkowie przedstawiają krajowy punkt widzenia podczas zagranicznych spotkań - w Europie i na świecie.

Wszystkim członkom i przewodniczącym komitetów BSI zapewnia szkolenie z zakresu normalizacji, procedur i organizacji. Prace wszystkich komitetów wspierają zespoły pracowników BSI, a w siedzibie głównej BSI w Chiswick w Londynie znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca spotkań. Ponadto BSI udostępnia rozbudowane systemy internetowe, które wspomagają prace komitetów.

Rozporządzenia dotyczące BSI stwierdzają, że wszystkie krajowe komitety reprezentują interesy użytkowników, producentów, departamentów rządowych i innych organizacji, których dotyczy ich praca.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w pracach komitetu krajowego lub międzynarodowego, prosimy o kontakt z twórcami standardów, którzy będą mogli skierować Cię do odpowiedniej osoby w celu omówienia sposobów osiągnięcia tego.