Organizacje normalizacyjne

Europejskie komitety normalizacyjne

  • CEN - Comité Européen de Normalisation (Europejski Komitet Normalizacyjny)
    CEN opracowuje normy europejskie i promuje dobrowolną harmonizację techniczną w Europie przy współpracy z jednostkami z całego świata i swoimi europejskimi partnerami. BSI należy do czołowych członków CEN uczestniczących w pracach nad opracowywaniem norm europejskich. Przykładem normy opracowanej przez CEN, a zaadoptowanej przez BSI jest norma BS EN 71 dotycząca bezpieczeństwa zabawek.
  • CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
    CENELEC jest Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki i odpowiada za normalizację na polu elektrotechniki. CENELEC zajmuje się opracowywaniem dobrowolnych norm, które wspomagają wymianę handlową między krajami, tworzą nowe rynki, obniżają koszty uzyskania zgodności i wspierają rozwój wspólnego rynku europejskiego.


Międzynarodowe organizacje normalizacyjne