ISO 45001 (BHP) - Zapowiedź nowego standardu

12 lutego

Publikacja ISO/DIS 45001. Długo oczekiwana norma ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - BHP) ukaże się już w 2016 roku.

 

ISO opublikowała oficjalny Projekt Międzynarodowej Normy dostępny dla Opinii Publicznej (DPC). Teraz mogą Państwo szczegółowo przeanalizować normę i zapoznać się z nią.

Możliwe jest zgłaszanie uwag dotyczących poszczególnych punktów za pośrednictwem systemu oceny projektów BSI (Draft Review) lub bardziej szczegółowe analizowanie ich i określonych w nich wymogów, jeżeli kupią Państwo kopię projektu.

 

Jakie są następne kroki?

Projekt został przekazany wszystkim krajowym przedstawicielom ISO, którzy przeprowadzą jego przegląd i dostarczą informacje zwrotne. Podczas kolejnego posiedzenia komitetu ISO, które odbędzie się w maju 2016 r., zostaną przeanalizowane wszystkie uwagi. Zgodnie z planem publikacja ostatecznej wersji normy pojawi się ona do końca tego roku.


Jakie są przewidywane korzyści płynące z ISO/DIS 45001?

ISO/DIS 45001 stawia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ciągłe doskonalenie w centrum działań organizacji. Ta nowa norma jest szansą organizacji na ujednolicenie ich kierunku strategicznego z systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto większy nacisk kładziony jest na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dowiedz się więcej o ISO 45001