Zobowiązanie do przyspieszenia zeroemisyjności

24 września 2021 r.  

  • Nowa Londyńska Deklaracja o włączeniu kwestii klimatycznych do wszystkich norm, aby przyspieszyć osiągnięcie celów klimatycznych.
  • Zobowiązanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zostało podjęte przez BSI (The British Standards Institution).

Ten przełomowy moment dla międzynarodowych norm umożliwi rzeczywiste przyspieszenie przejścia rządów i przemysłu na poziom zerowy netto. Prowadzona przez BSI i zatwierdzona przez członków ISO, Deklaracja Londyńska jest zobowiązaniem do zapewnienia, że globalne normy będą wspierać działania na rzecz klimatu i rozwijać międzynarodowe inicjatywy w celu osiągnięcia naszych globalnych celów klimatycznych.

W związku z ostatnimi badaniami, które pokazują, że mniej niż jedna na cztery największe firmy na świecie jest na dobrej drodze do osiągnięcia podstawowych celów klimatycznych, a Europa nie osiągnie swojego celu klimatycznego na rok 2030 do 21 lat[1], Deklaracja Londyńska zobowiązuje sygnatariuszy do włączenia kluczowych kwestii klimatycznych do każdej nowo tworzonej normy. Deklaracja doda również z mocą wsteczną te wymagania do wszystkich istniejących norm w trakcie ich rewizji, co jest zmianą na niespotykaną skalę.

Susan Taylor Martin, dyrektor generalny BSI, powiedziała: "Istnieje coraz większa liczba zobowiązań korporacyjnych i celów rządowych dotyczących osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto, ale brakuje kierunku, w jaki sposób te cele mogą zostać osiągnięte. Rządy i przemysł potrzebują jasnych, praktycznych wytycznych, aby osiągnąć poziom zerowy netto. Normy stanowią zaufaną, globalną metodologię i ramy, które mogą być wykorzystywane zarówno przez rządy, jak i przemysł do wprowadzania rzeczywistych zmian. BSI było pomysłodawcą Deklaracji Londyńskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będzie ona kontynuowana przez ISO, jej członków i inne jednostki normalizacyjne, abyśmy mogli współpracować z innymi krajami w celu zapewnienia, że normy staną się narzędziem umożliwiającym organizacjom każdej wielkości przyspieszenie przejścia do bardziej zrównoważonego świata."

Scott Steedman, dyrektor generalny ds. norm w BSI, powiedział: "Normy oparte na konsensusie znajdują się w wyjątkowej pozycji, aby umożliwić pozytywne działania na rzecz klimatu. Sama skala, na jaką działają normy oraz ich istotna rola dla rządów i przemysłu oznacza, że mogą one przyspieszyć osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz wezwania ONZ do działania w zakresie adaptacji i odporności. BSI z dumą przewodzi opracowaniu Deklaracji Londyńskiej i jest w pełni zaangażowana w jej wdrożenie w ramach 40 000 norm z naszego krajowego portfolio. Deklaracja pomoże zapewnić, że normy przyjazne dla klimatu staną się normą we wszystkich branżach."

Prezydent ISO, Eddy Njoroge, powtórzył zobowiązanie: "Społeczność ISO przemówiła. Razem złożyliśmy historyczną deklarację, która potwierdza nasze zaangażowanie w działania na rzecz klimatu. Kiedy obejmowałem stanowisko Prezesa, byłem przekonany, że normy ISO mogą być katalizatorem rozwoju. Dwa lata później, stało się to moim głęboko zakorzenionym przekonaniem. Stwórzmy klimatyczną przyszłość, której my i wszystkie nasze przyszłe pokolenia pragniemy, potrzebujemy i na którą zasługujemy."

Otwierając ISO Week London, Minister Handlu Międzynarodowego, Ranil Jayawardena powiedział: "Obecnie prawie 24 000 międzynarodowych norm opracowanych przez ISO stanowi podstawę każdego ważnego łańcucha dostaw, od ubrań, które nosimy, po żywność, którą spożywamy. Stosowanie norm - zwłaszcza tych prawdziwie międzynarodowych - ułatwia produkcję, sprzedaż i kupno produktów i usług, umożliwiając globalny handel, który jest kluczem do napędzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zapewniania wartości konsumentom. Wielka Brytania zamierza zdynamizować globalne działania w zakresie zmian klimatycznych podczas swojej prezydencji na COP26 w Glasgow w listopadzie tego roku i z zadowoleniem przyjmujemy Deklarację Londyńską ISO, która wesprze nasz wspólny cel."

Nigel Topping, UN High Level Climate Action Champion, powiedział: "Deklaracja Londyńska jest krytycznym międzynarodowym zobowiązaniem, które umożliwi przedsiębiorstwom i organizacjom w całej globalnej gospodarce przyspieszenie działań na rzecz klimatu poprzez stosowanie zaufanych norm dostosowanych do solidnych celów zerowych netto. Cieszymy się na bliższą współpracę z ISO, BSI i innymi krajowymi organami normalizacyjnymi, aby ułatwić szersze i szybsze działania na rzecz klimatu w wyścigu do świata bezemisyjnego."

Gonzalo Muñoz, UN High Level Climate Action Champion, powiedział: "Świętujemy zobowiązanie Deklaracji Londyńskiej ISO jako ważny kamień milowy w zmianie krajobrazu norm międzynarodowych, aby pomóc podmiotom niepaństwowym w wyścigu do zmniejszenia globalnych emisji o połowę do 2030 roku. To przywództwo jest bardzo mile widziane i jesteśmy podekscytowani dalszą współpracą z ISO i jej krajowymi organami normalizacyjnymi w okresie poprzedzającym COP i znacznie później."

Oprócz obietnicy, że ISO będzie współpracować ze wszystkimi członkami, interesariuszami i partnerami w celu aktywnego uwzględnienia nauki o klimacie w rozwoju nowych i zmienionych norm i publikacji, Deklaracja Londyńska przewiduje również, że ułatwi zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i tych, którzy są najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych w rozwój wszystkich międzynarodowych norm i publikacji.

Deklaracja zostanie formalnie podpisana podczas organizowanego przez BSI spotkania wszystkich 163 krajowych jednostek normalizacyjnych ISO Week London 2021. Następnie zostanie opracowany plan działania, w którym zostaną wyszczególnione konkretne inicjatywy i mechanizmy sprawozdawcze związane z Deklaracją.

Normy już zaczęły umożliwiać przejście do poziomu zerowego netto. BSI niedawno opracowała normy Energy Smart Appliances (ESAs) w odpowiedzi na plany transformacji energetycznej rządu brytyjskiego. Inteligentne urządzenia mogą sprawić, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie lepiej reagować na dostępność energii odnawialnej, co pomoże szybciej osiągnąć zero netto poprzez umożliwienie konsumentom udziału w zarządzaniu popytem w systemie energetycznym. Normy zapewniają niezbędne wskazówki i dobre praktyki dla szybko rozwijającego się przemysłu, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie wprowadzić ESAs, pomagając jednocześnie chronić konsumentów przed zagrożeniami związanymi z danymi i prywatnością.

Ponadto BSI opracowało program normalizacyjny dla wspieranego przez rząd Wielkiej Brytanii Faraday Battery Challenge, aby pomóc szybko rozwijającym się sektorom produkcji, recyklingu i badań nad bateriami współpracować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i bezpieczny. Normy wspierają rozwój przemysłu akumulatorowego zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w wielu innych sektorach.

- Koniec -

Uwagi dla redaktora:

[1] Firmy są kluczowe w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego. 75% z nich nie wywiązuje się z tego zadania - CNN

O BSI

BSI jest powołana przez rząd Wielkiej Brytanii jako Krajowa Jednostka Normalizacyjna i reprezentuje interesy Wielkiej Brytanii w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz w Europejskich Organizacjach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC i ETSI).  Utworzona w 1901 roku BSI była pierwszą na świecie krajową jednostką normalizacyjną.  Jej zadaniem jest pomoc w poprawie jakości i bezpieczeństwa produktów, usług i systemów poprzez umożliwienie tworzenia norm i zachęcanie do ich stosowania.  BSI publikuje ponad 2700 norm rocznie, opierając się na podejściu opartym na współpracy z ekspertami branżowymi, organami rządowymi, stowarzyszeniami branżowymi, przedsiębiorstwami różnej wielkości i konsumentami w celu opracowania norm odzwierciedlających dobre praktyki biznesowe. 

Aby dowiedzieć się więcej o normach, prosimy odwiedzić stronę: bsigroup.com/normy, a o Krajowej Jednostce Normalizacyjnej: bsigroup.com/nsb