Jak normy mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju

Stosowanie norm może pomóc oszczędzać energię, pieniądze i środowisko naturalne.

Choć zrównoważony rozwój nigdy wcześniej nie był tak ważnym zagadnieniem, wiele osób ma bardzo cyniczne podejście do „zielonych” deklaracji marketingowych. Chcą zobaczyć dowód zaangażowania w sprawy środowiskowe i rozwiązywanie problemów społeczeństwa.

Wdrażając naszą normę możecie Państwo wykazać się wiarygodnością przed swymi klientami, pracownikami i interesariuszami swym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

W roku 1992 stworzyliśmy pierwszą na świecie normę dotyczącą zarządzania środowiskowego ISO 14001 i od tego czasu jesteśmy w czołówce autorów nowych norm, takich jak zarządzanie energią czy zrównoważone wydarzenia.

Obecnie możemy pomóc Państwu uzyskać znaczne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne - bez względu na wielkość Waszej firmy, branżę czy lokalizację. Służymy Państwu pomocą w rozpoznawaniu i zarządzaniu wpływem Waszych działań na środowisko naturalne i społeczność, zrozumieniu odpowiednich przepisów, a przede wszystkim - efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów dzięki wdrożeniu bardzo skutecznej polityki w całej Waszej firmie. W ten sposób nie tylko pomożecie środowisku, ale uzyskacie też znacznie lepsze wyniki końcowe.


Jakie ulepszenia uzyskuje się dzięki stosowaniu norm?

 • Zarządzanie środowiskowe – mniejsze zużycie zasobów, obniżenie ilości odpadów i ich składowania, większy recykling.
 • Zarządzanie energią – redukcja kosztów energii.
 • Weryfikacja emisji – nie poprzestawaj na deklarowaniu wysokości emisji - poddaj je weryfikacji.
 • Neutralność węglowa – uzyskaj zerową emisję dwutlenku węgla.
 • Odpowiedzialność społeczna – zrozumienie swego wpływu na społeczność lokalną i poprawienie go.
 • Zrównoważone zaopatrzenie – pokaż swoje zaangażowanie w zasoby odnawialne.
 • Zagadnień jest o wiele więcej, od zrównoważonych społeczności po społeczną odpowiedzialność biznesu.

Jakie wyniki uzyskują organizacje?

 • 63% przypisuje bezpośrednio oszczędności finansowe stosowaniu ISO 14001
 • 74% zgłasza poprawę swej korporacyjnej reputacji
 • 76% zwiększa swoją zgodność
 • 61% odnotowuje wyższe morale u swych pracowników

Źródło: International BSI Excellerator Research 2011