Usługi dotyczące wyrobów medycznych

Na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku producenci wyrobów medycznych stają przed koniecznością dopilnowania, żeby przed wprowadzeniem na rynek ich wyroby spełniały wszelkie wymogi prawne i jakościowe. Niezwykle ważne jest nawiązanie współpracy z partnerem, który świetnie rozumie branżę oraz posiada bogate doświadczenie w dziedzinie oceny i potwierdzania gotowości produktów do wprowadzenia ich na rynek - działając przy tym skutecznie, niezawodnie i szybko.

BSI oferuje producentom wyrobów medycznych z całego świata usługi rygorystycznej oceny zarządzania jakością oraz certyfikacji produktów. Chętnie nawiążemy współpracę także z Państwem._

Najlepszy sposób na wprowadzenie swoich produktów na rynek

W toczącym się wyścigu wprowadzania nowych wyrobów medycznych na rynek decydujące znaczenie ma szybkość działania. BSI z ogromnym zaangażowaniem pomaga swoim klientom podążać szybką i sprawdzoną ścieżką prowadzącą wprost na globalne rynki. Tym samym przyczyniamy się do przyspieszenia procesu wprowadzania wyrobów na rynek, co ma wyjątkowo istotne znaczenie dla Państwa zdolności utrzymania konkurencyjności lub, co ważniejsze, wyprzedzenia konkurencji.

Nasze programy zostały opracowane w szczególności z myślą o wyrobach medycznych wymagających opracowania dokumentacji technicznej i przeprowadzenia oceny projektu wyrobu (Design Dossier). Łączą szybkość wprowadzenia wyrobu na rynek z charakterystyczną dla BSI rzetelnością, niezależnością, przewidywalnością i dokładnością._

Specjalizujemy się w produktach wysokiego ryzyka

Posiadamy doświadczenie specjalistyczne w obsłudze skomplikowanych produktów wysokiego ryzyka wymagających przeprowadzenia oceny projektu wyrobu, w tym wyroby radioaktywne, tkanki zwierzęce, kombinacje lek/urządzenie, wyroby do implantacji, wyroby do zabiegów inwazyjnych oraz nowe wyroby medyczne.

Dlaczego BSI?

  • Wiedza specjalistyczna o produktach - nasz zróżnicowany i doświadczony zespół posiada szeroką wiedzę i zrozumienie skomplikowanych technologii wykorzystywanych do opracowywania urządzeń medycznych.
  • Globalny dostęp - działamy w ponad 150 krajach i mamy biura na całym świecie, a także ponad 110 letnie doświadczenie w branży
  • Szybkość wprowadzania na rynek - oferujemy elastyczne rozwiązania dla producentów chcących przyspieszyć proces wejścia na globalne rynki.
  • Zaufanie - nasz rygorystyczny proces oceny łączy szybkość z doświadczeniem, rzetelnością, niezależnością i przewidywalnością.
  • Partnerstwo - działamy na zasadzie współpracy, oferując szeroką gamę sprawdzonych rozwiązań prawnych i programów zarządzania jakością, które współgrają ze sobą, zapewniając pełną zgodność z normami międzynarodowymi.