Wzorzec Trwałości Organizacji w biznesie

Organizational resilience Spider Diagram

Porównaj trwałość biznesową swojej firmy na tle ponad 1250 innych organizacji. Nasz wzorzec Trwałości Organizacji umożliwia porównanie własnej firmy na tle innych w odniesieniu do 16 kluczowych elementów – określonych na podstawie zbiorowych najlepszych praktyk w zakresie Trwałości Organizacji, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i łańcucha dostaw – oraz szybkie zestawienie wyników takiego porównania.Raport na temat indeksu Trwałości Organizacji za rok 2017

Chcesz zrozumieć szczegóły dotyczące postrzegania efektywności organizacji w odniesieniu do 16 elementów składających się na trwałość organizacji i ich postrzeganego znaczenia dla przyszłego sukcesu biznesowego? Pobierz nasz raport na temat indeksu Trwałości Organizacji i dowiedz się, jak postrzeganie trwałości różni się w zależności od sektora gospodarki, regionu geograficznego, skali działania i długości okresu istnienia organizacji.