Certyfikacja produktów ze szkła i szklarstwo

Badania szkła bezpiecznego i hartowanego

BSI ma bogate doświadczenie w certyfikacji i badaniach produktów ze szkła dla branży budowlanej. Nasze usługi certyfikacji Kitemark oraz oznakowania CE obejmują szeroki zakres produktów związanych z ze szkłem stosowanym w budownictwie, w tym:

 • Bezpieczne szkło (hartowane, HST, laminowane)
 • Szyby zespolone
 • Szkło samochodowe
 • Szkło do AGD

Program Kitemark dla termoizolacyjnych szyb zespolonych

Termoizolacyjne szyby zespolone (IGUs) można zdefiniować jako połączenie dwóch lub więcej paneli szklanych w hermetycznie zamkniętą całość z wolną przestrzenią wewnątrz. Przestrzeń może, lecz nie musi być wypełniona gazem obojętnym, takim jak np. argon.

Program Kitemark dla szyb zespolonych jest szczegółowo określony przez National House Building Council (NHBC) a Kitemark jest uznane jako najlepszy sposób oznaczania certyfikowanych, najwyższej jakości szyb zespolonych do stosowania w budynkach NHBC jest wiodącym ubezpieczycielem i gwarantem nowych i odnawianych budynków w Wielkiej Brytanii oraz nakłada wymogi techniczne dla BSI Kitemark dotyczące szyb zespolonych stosowanych w nowych domach.


Urządzenia badawcze dla szyb zespolonych w BSI

Termoizolacyjne szyby zespolone nadal będą ważnym czynnikiem w walce o redukcję zużycia energii oraz generowania odpadów przy jednoczesnej poprawie efektywności zużycia energii.

Urządzenia badawcze w BSI do testowania szyb zespolonych są największymi i najnowocześniejszymi w Europie wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii. Powstały one, aby zaspokoić swoimi możliwościami badawczymi potrzeby przemysłu, dając możliwość producentom szansę zakończenia wymaganych wstępnych testów typu w ramach oznakowania CE. Możliwości badawcze BSI obejmują pomiary:

 • Stopnia ubytku gazu
 • Podatność na zamglenia
 • Temperatury punktu rosy
 • Zdolność absorpcji wilgoci
 • Wskaźnik przenikania wilgoci

Program Kitemark dla bezpiecznego szła w budynkach

Dawno temu ustanowiony przez BSI program Kitemark dla bezpiecznego, szkła spowodował, że Kitemark stał się synonimem bezpieczeństwa i zgodności. {sp Rozporządzenia budowlane w Wielkiej Brytanii wymagają, aby szkło stosowane w newralgicznych miejscach było szkłem bezpiecznym a rozporządzenia CPR wymaga oznaczenia CE na wyrobach ze szkła bezpiecznego i w tym miejscu program Kitemark dla szkła bezpiecznego idealnie się odnajduje jako rozwiązanie dostarczające niezbędnych dowodów dla wytwórców szkła we wsparciu ich deklaracji zgodności.


Urządzenia badawcze dla szkła bezpiecznego w BSI

Urządzenia badawcze w BSI wprowadzono aby zaspokoić swoimi możliwościami badawczymi potrzeby przemysłu, dając możliwość producentom szansę zakończenia wymaganych wstępnych testów typu w ramach oznakowania CE, które BSI ma prawo prowadzać jako jednostka notyfikowana. Możliwości badawcze BSI obejmują:

 • Testy wytrzymałości na uderzenie i klasyfikacja
 • Testy wytrzymałości mechanicznej
 • Testy siatki spękań
 • Testy w wysokiej temperaturze i wilgotności

Szkło do pojazdów i AGD

Te programy Kitemark obejmują szkło laminowane, hartowane chemicznie i termicznie do zastosowań w transporcie lądowym, włączając w to tabor kolejowy, jak również szkło hartowane termicznie stosowane w AGD gdzie jako takie może być poddane działaniom wysokich temperatur i udarom oraz szkło wykorzystywane jako okna w statkach. Nasz możliwości badawcze obejmują:

 • własności wizualne
 • testy siatki spękań
 • testy wytrzymałości termicznej
 • wytrzymałość na uderzenie
 • test kruszenia

Kitemark dla bezpiecznego szklenia

Bezpieczeństwo budynków ma kolosalne znaczenie, tym samym BSI utworzyło program Kitemark dla bezpiecznego szklenia oparty na normie BS EN 356 - Badania i klasyfikacja odporności na uderzenie manualne.  Kitemark jest idealnym sposobem na udowodnienie zgodności dla szklenia w przypadku zwiększonych wymogów bezpieczeństwa drzwi i okien.