Badanie szkła samochodowego

BSI oferuje szeroki wachlarz badań i usług certyfikacyjnych dla różnych produktów związanych przemysłem motoryzacyjnym.

Certyfikacja Kitemark dla badań szkła samochodowego obejmuje

  • Bezpieczne szkło dla pojazdów drogowych (Road vehicle safety glass)(BS AU 178a)
    Określa wymagania dla szkła bezpiecznego przy montażu jako szyby przedniej, innych szyb lub jako przegrody w pojazdach silnikowych, przyczepach, Wersja ta jest zgodna z regulaminem nr 43 EKG.

Badanie produktów ze szkła

Nasze nowoczesne urządzenia testujące oferują badania zarówno metodologią brytyjską, jak i europejską.Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możemy przeprowadzić testy poza zakładem. 

Oznaczenie CE dla produktów ze szkła

Jako jednostka notyfikowana dla dyrektywy dotyczącej produktów budowlanych, dział usług testowania wyrobów BSI oferuje badania i ewaluacje spełniające wymogi oznaczenia CE.