Kitemark dla instalacji okien - proces

BSI Kitemark dla instalacji okien - Proces aplikacji

Na początek, BSI wykona protokół rozbieżności i wskaże co należy zrobić aby spełnić wymagania programu Kitemark dla instalatorów okien. Będzie się to odnosić do normy BS8213-4 systemu zaleceń projektowych i odpowiednich przepisów budowlanych.

Bieżąca ocena

Dla zapewnienia utrzymania ciągłej zgodności, audytor z BSI będzie przeprowadzał bieżące oceny w ciągu roku. Oceny te będą obejmowały sprawdzenie:

 • instalacji na miejscu
 • odpowiedzialności osoby wymiarującej
 • pomiar
 • sposoby mocowania
 • typowych szczegółów instalacyjnych

Będą sprawdzane gotowe instalacje i te w toku, aby sprawdzić, czy zespoły instalatorów są wyszkolone a instalacje okien i drzwi są stale tak przeprowadzane, że utrzymują zgodność z wymogami programu Kitemark.

Certyfikacja własna

Program Kitemark dla instalatorów okien uzyskał ostatnio aprobatę Departamentu Samorządów Lokalnych (Department for Communities and Local Government) (znanego wcześniej jako Urząd Wicepremiera) do funkcjonowania jako program certyfikacji własnej Osoby Kompetentnej.

Oznacz to, że tam gdzie może to mieć zastosowanie, posiadacze oznaczenia Kitemark będą mieli możliwość, aby wybrać BSI do przeprowadzania powiadomień lokalnych instytucji i wystawienia certyfikatów zgodności z prawem budowlany, na roboty wymiany okien, które przeprowadzili.

Gwarancja 

Zgodnie z obecnym ustawodawstwem, władze wymagają oferty zawierającej gwarancje posiadającą ubezpieczenie dla klienta oraz depozytu na roszczenia w przypadku firmy pobierającej zaliczki na przyszłe instalacje.

Posiadacze Kitemark otrzymają następującą pomoc:

 • prawo wykorzystywania logo Kitemark w reklamach, dokumentacji oraz materiałach promocyjnych
 • zostaną wymienieni w katalogu klientów na stronie internetowej BSI
 • dostaną dostęp do odpowiedniej dokumentacji technicznej
 • ulotka dla klientów z możliwościami i korzyściami wynikającymi z programu, którą wystarczy wyposażyć w logo Państwa firmy i dane kontaktowe
 • bezpłatny egzemplarz normy BS8213-4
 • możliwość oficjalnej prezentacji licencji oraz pomoc w sporządzaniu informacji dla prasy

Plan jakości

BSI Oferuje dla instalatorów okien moduł planu jakości Plan jakości to dokument, który określa procedury, specyfikacje i związane z nimi zasoby firmy wykorzystywane do osiągnięcia wymaganej jakość wykonania.

Moduł planu jakości został stworzony aby:

 • pomóc zrozumieć klientom wymagania programu Kitemark oraz BS8213-4
 • dostarczyć protokół rozbieżności
 • wprowadzić plan działania dotyczącego tego co wymagane i przypisać odpowiedzialność za postęp w ramach uzgodnionych terminów

Login do certyfikacji własnej: https://services.bsi-global.com/wiadmin/