Znak CEN

Program CEN MARK dla termostatycznych zaworów grzejnikowych stanowi najbardziej uznane potwierdzenie przez osobę trzecią zaangażowania producenta na rzecz spełniania wymagań normy europejskiej EN 215 i HD 1215.

Rygorystyczne badania i testy

W związku z tym producenci są zobowiązani do przekazania próbek termostatycznych zaworów grzejnikowych do rygorystycznych badań i testów przeprowadzonych przez jedno z uznanych laboratoriów badawczych uczestniczących w programie, a także stosowania systemu zapewnienia jakości w celu zapewnienia stałej jakości produkcji.

Próbki uzyskane od działu produkcji do badania typu wyrobu w celu potwierdzenia pełnej zgodności z wymaganiami dotyczącymi materiału, projektu i konstrukcji, a także odnoszącymi się do funkcjonalności, wymiarów i oznakowania określonymi w odnośnej normie EN. Po zakończeniu badania zostaje wydany raport podsumowujący wyniki wszystkich przeprowadzonych testów.

BSI - uczestniczący członek certyfikujący w Wielkiej Brytanii

BSI - uczestniczący członek certyfikujący w Wielkiej Brytanii dla programu. Wniosek o przyznanie prawa używania znaku CENCER można złożyć za pośrednictwem certyfikacji produktu przez BSI.

BSI zorganizuje ocenę systemu jakości producenta w celu upewnienia się, że wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe stale spełniają wymagane normy. Jeśli producent już posiada akredytowany certyfikat EN ISO 9000 dla produkcji termostatycznych zaworów grzejnikowych, może to zostać uwzględnione podczas oceny dokonywanej przez BSI.

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.