Proces certyfikacji wyrobów w BSI Group

Co obejmuje proces certyfikacji wyrobów?

 • Analiza rozbieżności; jeśli okaże się, że potrzebują Państwo naszej pomocy już na początku, służymy radą i wskażemy obszary mogące wymagać Państwa uwagi
 • Wstępna ocena; jeśli chcą Państwo sprawdzić swoją gotowość na pełną ocenę
 • Badanie typu wyrobu; polega na sprawdzeniu zgodności projektu wyrobu ze specyfikacją określoną w normie i obejmuje faktyczne zbadanie próbki wyrobu oraz wydajności w testach. Ich wyniki są rejestrowane w raporcie
 • Podczas trwania procesu certyfikacji zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego najlepiej wyszkolonych i najbardziej kompetentnych pracowników
 • Dedykowany zespół jest zawsze dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
 • Archiwum dokumentacji technicznej; akta zawierające wszelkie dowody stanowiące uzasadnienie Państwa twierdzeń dotyczących zgodności, takie jak certyfikaty, raporty, rysunki producenta. BSI pomaga stworzyć dokumentację techniczną i wydaje potwierdzenie dobrowolnej certyfikacji nawet dla produktów niższych kategorii
 • Określenie ram czasowych i zarządzanie projektem
 • Certyfikacja produktów

Na czym polega proces certyfikacji?

 • Otrzymanie przez BSI zapytania klienta zapoczątkowuje dyskusję z klientem na temat jego potrzeb oraz wymogów dyrektywy
 • Wypełniono formularz zgłoszeniowy
 • Oferta cenowa zostaje opracowana na podstawie wcześniejszych rozmów
 • Klient zwraca podpisaną ofertę cenową, jeśli akceptuje jej treść
 • Klient przesyła BSI wszelkie wymagane dokumenty i próbki wyrobu
 • Laboratorium przeprowadza badania i opracowuje raporty podsumowujące ich wyniki
 • Po dokonaniu analizy oceny zostaje podjęta decyzja o przyznaniu certyfikacji oraz opracowany raport końcowy działu ds. ryzyka i zgodności
 • Następnie klient jest zobowiązany do zamieszczenia na swoich produktach odpowiedniej informacji zgodnie z wymogami dyrektywy

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

 • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
 • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
 • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
 • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.