Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Wprowadź ISO/IEC 27001 do swojej organizacji. Przekonaj się, jak standard zarządzania bezpieczeństwem informacji może pomóc Twojej firmie w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa wszelkich poufnych i cennych danych.


Co to jest Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa ona, jak wprowadzić niezależnie ocenialny, certyfikowalny system zarządzania. Norma pozwala Państwu zapewnić pewną ochronę i bezpieczeństwo wszelkich poufnych i cennych danych a zatem minimalizuje prawdopodobieństwo, że ktoś uzyska do nich dostęp w sposób nielegalny lub bez zezwolenia.

Posiadając ISO/IEC 27001 okazujecie Państwo swoje zaangażowanie oraz zgodność z najlepszymi światowymi praktykami, zapewniając swoich klientów, dostawców i interesariuszy, że w swojej działalności stawiacie bezpieczeństwo informacji na pierwszym miejscu.


Korzyści z certyfikacji wg ISO / IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie kontroli, aby je pokonywać lub eliminować
  • Elastyczność w dostosowaniu urządzeń kontrolnych do wszystkich lub wybranych obszarów działalności
  • Zdobycie zaufania interesariuszy i Klientów w kwestii bezpieczeństwo ich danych
  • Wykazanie zgodności i uzyskanie statusu preferowanego dostawcy
  • Spełnianie większej liczby wymogów przetargowych poprzez wykazywanie zgodności


Szkolenia pozwalające rozpocząć proces certyfikacji
według ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji jest normą przeznaczoną dla wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość i branżę, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.


Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm, BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania. Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewniamy niepowtarzalne połączenie komplementarnych produktów i usług zarządzanych w ramach naszych trzech modeli biznesowych obejmujących wiedzę, pewność i zgodność.

Nasza wiedza może odmienić Twoją organizację.Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz