Wdrożenie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Zabezpiecz swoje cenne zasoby informacyjne dzięki posiadaniu w swojej firmie ISO/IEC 27001. Pracuj z nami nad budową Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) ukierunkowanego bezpośrednio na potrzeby Twojej organizacji.


Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia ISO/IEC 27001

 1. Uzyskaj wsparcie i zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla
 2. Zaangażuj cały swój biznes dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej
 3. Porównaj obecny system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami ISO/IEC 27001
 4. Uzyskaj opinie swoich Klientów i dostawców na temat obecnego zarządzania bezpieczeństwem informacji
 5. Utwórz zespół wdrożeniowy, aby uzyskać jak najlepsze wyniki
 6. Wyznaczaj i rozdzielaj role oraz zakresy obowiązków 
 7. Wprowadź podstawowe wytyczne normy ISO/IEC 27001 w swojej firmie
 8. Buduj zaangażowanie swoich pracowników poprzez szkolenia i pakiety motywacyjne
 9. Podziel się wiedzą o ISO/IEC 27001 i zachęć swoich pracowników do tego, by zostali auditorami wewnętrznymi
 10. Przeprowadzaj regularne kontrole systemu ISO/IEC 27001, aby mieć pewność, że jest on stale ulepszany

Jakie są korzyści wynikające z zarządzania bezpieczeństwem informacji?

 • Identyfikacja i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla Twojej firmy
 • Aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów
 • Zapewnia klientom gwarancję bezpieczeństwa ich danych
 • Wzrost wiarygodności i zaufania klientów
 • Zdobycie przewagi nad konkurencją