Przejście na ISO/IEC 27001:2017 dla Auditorów Wiodących IRCA

Jesteś Auditorem Wiodącym ISO/IEC 27001 i pragniesz poszerzyć swoje umiejętności o audytiwanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) tworzone zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017?

Kurs idealnie odpowiada potrzebom obecnych Auditorów Wiodących, gdyż dodatkowo w programie uwgkędniony jest dzień poświęcony auditowaniu na zgodność z ISO/IEC 27001:2017.

Podczas kursu, prowadzonego przez doświadczonego wykładowcę, dowiesz się czym różni się norma ISO/IEC 27001:2013 od normy ISO/IEC 27001:2017, a następnie będziesz mógł wyćwiczyć tę wiedzę praktycznie, zdobywając umiejętność auditowania na zgodność z normą.

Kto jest adresatem szkolenia:

Auditorzy Wiodący ISO/IEC 27001 certyfikowani przez IRCA, którzy są odpowiedzialni za auditowanie na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2017.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić cel i sposób wykorzystywania przez autorów norm Załącznika SL do Dyrektyw ISO
 • Opisać zasadnicze cechy wzorcowego systemu zarządzania
 • Wyjaśnić nowe i zaktualizowane terminy i definicje
 • Wyjaśnić nowe wymagania, odnoszące się do Kontekstu, Przywództwa, Planowania
 • Wsparcia ujęte w Załączniku SL do Dyrektyw ISO
 • Wyjaśnić zmiany w wymaganiach specyficznych dla SZBI, a wynikających z przejścia od normy ISO/IEC 27001:2013 do normy ISO/IEC 27001:2017 (napisanej zgodnie z wymaganiami Załącznika SL do Dyrektyw ISO)
 • Przedstawić ustalenia BSI związane z certyfikacją SZBI i wprowadzeniem nowej normy
 • Zaplanować i przeprowadzić audit na zgodność z wymaganiami normy

Jak skorzystam?

 • Zdolność do przejścia od ISO/IEC 27001:2013 do ISO/IEC 27001:2017
 • Zdolność do upowszechniania wiedzy o nowych wymaganiach ISO/IEC 27001:2017
 • Przygotowanie do auditowania na zgodność ze standardem
 • Umiejętność przeprowadzania auditów na zgodność z ISO/IEC 27001:2017
 • Rozwinięcie umiejętności auditowania ISO/IEC 27001:2017 i doświadczenia auditorskiego

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek