Studia przypadku związane z Zarządzaniem Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki wdrożeniu normy firmy mogą rozpoznawać zagrożenia dla bezpieczeństwa, a następnie wprowadzać środki kontrolne pozwalające nimi zarządzać lub je eliminować, zdobywać zaufanie interesariuszy i klientów co do tego, że ich poufne dane są dobrze chronione, a także uzyskać status preferowanego dostawcy i rozszerzać zasięg swego biznesu.

Przeczytaj, jakie korzyści z wdrożenia odnieśli nasi dotychczasowi Klienci.