Wprowadzenie do Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Dowiedz się, jak wygląda droga do osiągnięcia najefektywniejszego zarządzania jakością i dlaczego norma ISO 9001 jest dobra dla biznesu.


Co to jest ISO 9001 Zarządzanie Jakością?

System Zarządzania Jakością ISO 9001 pomoże Państwu nieprzerwanie monitorować jakość i zarządzać nią we wszystkich obszarach Waszej działalności. Ta najbardziej znana na świecie norma jakości wyznacza sposoby na osiąganie trwałego poziomu wydajności i usług oraz tworzy ich kryteria. ISO 9001 wprowadza procesy, które pozwalają poprawiać każdy zakres działalności.


Jakie są korzyści płynące z Zarządzania Jakością wg ISO 9001?

  • Przewaga konkurencyjna
  • Większa efektywność działań i lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka biznesowego
  • Przyciąganie inwestorów, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych
  • Poprawa efektywności operacyjnej oznacza zmniejszenie liczby błędów przy zwiększeniu korzyści
  • Zachęta do efektywniejszej komunikacji wewnętrznej i wyższe morale pracowników
  • Większe zadowolenie klienta
  • Rozszerzenie możliwości biznesowych 

Kursy wprowadzające do ISO 9001

Norma Zarządzania Jakością ISO 9001 jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość i branżę, a nasze szkolenia są zaprojektowane tak, aby odpowiadały potrzebom wszystkich uczestników.