Wdrożenie ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością

Wprowadź ISO 9001 w swojej firmie, zbuduj własny efektywny System Zarządzania Jakością rozpowszechniając tym samym najlepsze praktyki w zakresie zarządzania organizacją. Pomożemy Państwu przejść przez cały proces, pomagając stworzyć taki plan implementacji, który zangażuje wszystkich pracowników firmy. BSI będzie wspierać Państwa na każdym etapie certyfikacji, tak aby proces ten zakończył się sukcesem.


Czy jesteście gotowi na ISO 9001?

Jak wdrożyć ISO 9001 w organizacji? Każda firma jest wyjątkowa. Każda też znajduje się na innym etapie wdrażania ISO 9001, dlatego też proponujemy takie pakiety usług, które są indywidualnie dostosowywane do potrzeb organizacji. Pakiet ISO 9001 może zawierać odpowiednie połączenie usług pomagających w szybkim rozpoczęciu budowania Systemu Zarządzania Jakością. Ułatwimy przejście całego procesu od jego początku do końca, pomagając stworzyć taki plan projektu systemu ISO 9001, który zaangażuje wszystkich pracowników firmy. Będziemy też pracować z systemami już wdrożonymi, prowadząc Państwa krok po kroku przez cały proces - od przesłania wniosku do uzyskania certyfikacji.

Proces wdrażania ISO 9001 rozpocznij od przeprowadzenia samooceny. Dowiesz się tym samym na jakim etapie znajduje się Twoja organizacja. Możesz posłużyć się naszym narzędziem, które można pobrać pod linkiem poniżej. 


Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia ISO 9001

  1. Uzyskajcie wsparcie i zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla.
  2. Zaangażuj cały swój zespół dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej.
  3. Porównaj obecny ystem jakości z wymogami ISO 9001.
  4. Uzyskaj opinie swoich Klientów i dostawców na temat obecnego zarządzania jakością.
  5. Utwórz zespół wdrożeniowy, aby uzyskać najlepsze wyniki.
  6. Wyznaczaj i rozdzielaj role, zakresy obowiązków oraz harmonogramy.
  7. Dostosuj zasady zarządzania jakością ISO 9001 do swojej działalności.
  8. Buduj zaangażowanie swoich pracowników poprzez szkolenia i pakiety motywacyjne.
  9. Podziel się wiedzą o ISO 9001 i zachęć swoich pracowników do tego, by zostali auditorami wewnętrznymi.
  10. Przeprowadzaj regularne kontrole systemu ISO 9001, aby mieć pewność, że jest on stale ulepszany.